Työeläke karttuu työstä

 Työeläke karttuu työnteosta. Mitä pidempään työskentelet, sitä suuremman eläkkeen saat.

Työntekijällä työeläke karttuu vuosiansioista ja yrittäjälle yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) vahvistetun työtulon perusteella. Yrittäjällä YEL-työtulossa otetaan huomioon myös mahdollisten joustomaksujen vaikutus.

Eläkettä alkaa karttua työntekijöille 17-vuotiaasta alkaen ja yrittäjille 18-vuotiaasta alkaen. Työeläkettä karttuu vuosiansioista tai YEL-työtulosta työvuotta kohden:

Elo                       
 • Kaikenikäisille 1,5 %.
 • Paitsi 53–62-vuotiaille siirtymäaikana vuosien 2017 ja 2025 välisenä aikana 1,7 %.
 • Eläkkeen karttumisen pääteikä riippuu syntymävuodesta:

  Elo                     
 • 68 vuotta 1957 ja sitä ennen syntyneillä,
 • 69 vuotta 1958−1961 syntyneillä ja
 • 70 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneillä. 
 • Eläkettä voi karttua myös työskentelystä ulkomailla. Lisätietoja saat tarvittaessa Eläketurvakeskuksesta. Eläketurvakeskus >

  Työskentelystä yli alimman eläkeiän palkitaan

  Halutessasi voit jatkaa työssäsi yli alimman eläkeiän ja kartuttaa itsellesi suuremman vanhuuseläkkeen. Tällöin saat karttuneeseen eläkkeeseen lykkäyskorotuksen, joka nostaa pysyvästi karttunutta eläkettäsi 0,4%:lla jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkaminen lykkääntyy alimmasta vanhuuseläkeiästä.

  Esimerkki: Jos myöhennät vanhuuseläkkeen alkamista vuodella, saat 4,8 % pysyvän korotuksen kertyneeseen eläkkeeseesi.

  Lisäksi työskentelystä karttuu eläkettä 1,5% vuosiansiosta ja YEL-työtulosta.

  Työeläkettä karttuu myös eläkkeen rinnalla tehdystä työstä

  Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu eläkettä iästä riippumatta 1,5 % lukuun ottamatta osa-aikaeläkkeellä ja osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevia, joille eläke karttuu ikään sidotuilla karttumaprosenteilla.

  Eläkkeen karttuminen palkattomilta jaksoilta

  Vuodesta 2005 alkaen eläkettä on karttunut myös eräiltä palkattomilta jaksoilta, kuten lapsenhoito-, työttömyys-, opiskelu- tai sairausajoilta. Karttuma on 1,5 prosenttia vuodessa. Eläke karttuu päivärahan perusteena olevasta ansiosta. Ansiosta otetaan huomioon:

  • työttömyysajalta 75 %
  • sairausajalta 65 %
  • vuorotteluvapaan ajalta 55 % (v. 2005−2009 75 %)
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaetuuksien kohdalla 117 %
  • Tapaturma- ja liikennevakuutuksen ansionmenetyskorvauksesta 65%.

  Alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta ja opiskeluajalta eläkettä kartuttava ansio on 741,96 euroa/kk (vuonna 2019). Työttömyysajalta eläkkeen karttuminen päättyy, kun henkilö täyttää ikäluokan alimman eläkeiän. Muut etuudet voivat kartuttaa eläkettä aina 68-vuotiaaksi saakka, jos henkilö ei vielä ole jäänyt eläkkeelle.

  Kelan maksamasta työttömyysturvalain mukaisesta peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta ei kartu eläkettä.

  Työntekijällä on oltava palkattomien etuuksien lisäksi työhistoriassaan riittävästi työansioita, jotta palkattomilta ajoilta karttuu eläkettä. Jos vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke on jo maksussa, ei eläkettä kartu palkattomilta ajoilta.


  Mikä on tulevan eläkkeeni määrä?

  Tarkista tuleva eläkkeesi määrä Eläkepalvelusta. Eläkepalvelussa voit laskea arvion vanhuuseläkkeestä, osa-aikaeläkkeestä, osa-aikaeläkkeen jälkeisestä vanhuuseläkkeestä sekä työkyvyttömyyseläkkeestä. Eläkepalvelussa voit myös tarkistaa vuosittain työeläkeotteesi ja tehdä sähköisen työeläkeotteen valinnan.

  Arvion tulevasta vanhuuseläkkeestäsi saat Eläkepalvelusta.
  Eläkepalvelu >

  Työeläke karttuu työstä

  Työeläke karttuu työstä


  Esitteet

  Työeläke pähkinänkuoressa (0,06 MB)

  Muutoksia eläkkeisiin vuonna 2017

  Eläkeuudistus 2017 toi muutoksia eläkkeisiin. Keskeiset muutokset koskevat vanhuuseläkkeen ikärajoja ja karttumia. Myös kaksi uutta eläkettä tuli käyttöön: työuraeläke sekä osittainen vanhuuseläke. 

  Lue lisää eläkeuudistuksesta