Suoraan sisältöön

Tietoa työkyvyttömyyseläkkeestä

Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentulosi silloin, kun työkykysi on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Milloin voit hakea työkyvyttömyyseläkettä?

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, jos:

 • olet täyttänyt 17 vuotta, mutta et vielä ole ikäluokkasi vanhuuseläkeiässä ja
 • työkykysi on alentunut vähintään 40 % sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi yhtäjaksoisesti.

Lähtökohtana hakemiselle on aina lääkärin kirjoittama B-lausunto terveydentilastasi. Työkyvyn alentumisen lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa ikäsi, koulutuksesi, aikaisempi työkokemuksesi, asuinpaikkasi ja se, onko olemassa työtä, jota voit sairaudestasi huolimatta tehdä. 60 vuotta täyttäneiden eläkehakemusta ratkaistaessa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä, mikäli työkykysi on alentunut yhdenjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi.

Kirjaudu verkkopankkitunnuksillasi eläkepalveluun ja hae työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustuen jatkoa. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon.

 

Hoida eläke- ja kuntoutusasiasi verkossa

Eläkepalvelussa voit mm:
 • Katso arvio työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.
 • Hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustuen jatkoa.
 • Toimittaa hakemukseen liitteet.
 • Valita sähköisen asioinnin.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen Elon verkkopalvelusta kannattaa

Tiedätkö miksi työkyvyttömyyseläkettä kannattaa hakea suoraan Elon verkkopalvelusta, ei paperisella hakemuksella eikä Kelan kautta?

 1. Nopeus
  Hakemuksesi siirtyy suoraan käsittelyymme ja saat päätöksen noin 35 % nopeammin.

 2. Helppous
  Noin 85 % sähköisesti työkyvyttömyyseläkettä hakeneista pitää hakemista helppona. Palvelu ohjaa sinua täyttämään oikeat kohdat lomakkeella ja  chat-palvelu on tukenasi aina asiakaspalveluaikaan. 

 3. Ei turhaa odottelua
  Sinun ei tarvitse odottaa eläkepäätöksen saapumista postitse kotiin. Valitset vain paperittoman palvelun käyttöösi. Näin saat päätöksen verkkopalveluumme, tiedon siitä tekstiviestitse ja ehdit hoitaa veroasiat verottajan kanssa kuntoon ennen ensimmäisen eläkkeen maksua!

Työkyvyttömyyden perusteella myönnettävät eläkkeet

Terveydentilastasi riippuu, voidaanko työkyvyttömyyseläke myöntää määräaikaisena vai toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli työkyvyn palautuminen on mahdollista hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden avulla, eläke myönnetään määräaikaisena.
 
Erilaiset työkyvyttömyyseläkkeet:
 • määräaikaiset: kuntoutustuki ja osakuntoutustuki 
 • toistaiseksi myönnettävät: työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke.
Jos työkyky on alentunut 60 prosentilla, voit saada täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Osatyökyvyttömyyseläkkeen saaminen edellyttää työkykysi alentumista 40 prosentilla.

Työkyvyttömyyseläkkeen alkaminen

Työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä sairausvakuutuspäivärahan ensisijaisuusajan päätyttyä eli noin vuoden kuluttua työkyvyttömyytesi alkamisesta. Sairausvakuutuspäivärahaa haet Kelalta.
Osatyökyvyttömyyseläke voi alkaa, kun ansiosi ovat alentuneet 60 prosenttiin kokoaikatyön ansioista ja työkyvyn on arvioitu alentuneen 40 prosentilla. Työnantajalla ei ole velvollisuutta järjestää osa-aikatyötä, mutta voit saada osatyökyvyttömyyseläkkeen, vaikka työntekosi loppuisi kokonaan.
 
Yrittäjän on osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiseksi supistettava yrittäjätoimintaansa 60 prosenttiin kokoaikatyöskentelystä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla harjoitettava yrittäjätoiminta on vakuutettava YEL:n piiriin, jos vakuuttamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Työkyvyttömyyseläkkeen päättyminen

Täysi työkyvyttömyyseläke jatkuu aina eläkeikään saakka, jolloin se muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu myös vanhuuseläkkeeksi eläkeiässä, mutta samalla sen määrä kaksinkertaistuu eli muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi.
 
Työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen jälkeisen vanhuuseläkkeen eläkeikä riippuu siitä, milloin henkilö on tullut työkyvyttömäksi:
 • Jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2017 tai sen jälkeen, työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi kunkin ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä.
 • Jos työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2016 tai sitä ennen, muuttuu työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä.
 • Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen vuotta 2006, eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä.
Työkyvyttömyyseläke myönnetään määräaikaisena kuntoutustukena, jos työkykysi arvioidaan palautuvan hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuki voidaan myöntää uudeksi määräajaksi, jos kuntoutus tai hoito on kesken.

Eläke voidaan lakkauttaa tai täysi eläke muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, jos työkykysi palautuu.

Jos työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty

Työkyvyttömyyseläkeratkaisut perustuvat työeläkelainsäädäntöön. Lisäksi työkyvyttömyyseläkeratkaisuja ohjaa vakiintunut ratkaisukäytäntö, joka perustuu muutoksenhakuasteiden ratkaisuihin.

 

Oppaassamme työkyvyttömyyseläkkeen hakijalle kerrotaan työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkäämisen yleisimmistä syistä sekä ohjeet mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tutustu oppaaseen.   

 

Eläkepäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Valituksen on oltava perillä viimeistään 30. päivänä siitä, kun hakija sai tiedon eläkepäätöksestä. Eläkepäätöksen katsotaan tulleen hakijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä, jos päätös on lähetetty paperipostilla. Jos olet valinnut sähköisen päätöksen, päätöksen katsotaan tulleen tietoosi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

 

Valituksessasi sinun tulee ilmoittaa, millaista muutosta päätökseemme vaadit ja perustelut vaatimuksellesi. Voit toimittaa lisäselvityksiä terveydentilastasi myös myöhemmin valituksen käsittelyn aikana. Tutkimme kaikki uudet selvitykset ja ilmoitamme kirjallisesti, voidaanko päätöstä muuttaa niiden johdosta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä työkyvyttömyyseläkkeestä

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>