Suoraan sisältöön

Vastuullisuus sijoitustoiminnassa

Lähestymistapamme vastuulliseen sijoittamiseen

Perusajatuksemme on toimia eri sijoitusmarkkinoilla niin, että rahastoiduille eläkevaroille saavutetaan kaikissa markkinaolosuhteissa mahdollisimman hyvä ja riittävä tuotto halutulla riskitasolla. Pitkäaikaisena eläkesijoittajana uskomme, että vahva ja sijoitusprosessiin integroitu lähestymistapa sijoituskohteidemme vastuullisuuteen on oleellisessa roolissa halutessamme hallita sijoituksiin liittyviä riskejä. Vaikutamme sijoituskohteisiimme yksin tai yhdessä muiden sijoittajien ja sidosryhmien kanssa. Omistajaohjaus on myös keskeinen osa sijoitustoimintamme vastuullisuutta. 

Sijoituskohteiden vastuullisuutta arvioidaan ESG-tekijöiden eli ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta. Uskomme, että vain kestävällä liiketoiminnalla yhtiöt voivat saavuttaa pitkällä aikavälillä kestäviä tuloksia. 

Vastuullinen sijoittaminen on vastuun kantamista tulevista eläkkeensaajista

Vastuullinen sijoittaminen on kiinteä osa Elon sijoitustoimintaa mukaan lukien omat toimintatavat. Elon vastuullisen sijoittamisen periaatteet koskevat kaikkia omaisuuslajeja niiden omat erityistarpeet ja sijoitusmuoto huomioiden.

Vastuullisuus näkyy sijoituskohteiden valinnassa ja seurannassa ja on jatkuvan kehittämisen kohde. Tämän lisäksi näkemyksemme mukaan vastuullisilla toimintatavoilla voidaan saavuttaa parempia sijoitustuottoja ja hallinnoida samalla sijoituksiin liittyviä riskejä.

Vastuullisen sijoittamisen strategia

Elon vastuullisen sijoittamisen strategia koostuu seuraavista osa-alueista:

  1. Omien toimintatapojen vastuullisuus
  2. Kansainvälisten normien huomioiminen
  3. Sijoituskohteiden vastuullisuuden analysointi osana sijoitusten valmistelua, päätöksentekoa ja seurantaa sekä
  4. Omistajaohjaus ja muu vaikuttaminen 

Elon ilmastostrategian päätavoitteet

  • Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä merkittävä osa sijoituskohteistamme tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Tavoite koskee suoria osake- ja yrityslainasijoituksia sekä kaikkia infra- ja reaalisijoituksia. 
  • Jatkuvana tavoitteena pyrimme varmistamaan, ettei sijoituksiimme liity liiallista ilmastoriskiä. Laskemme ja raportoimme vuosittain sijoitustemme hiilijalanjäljen ja käytämme tuloksia osana hiiliriskin arviointia. 
  • Elo liittyi kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksiin. Säästötavoite vuosille 2017–2025 on vähintään 7,5 prosenttia kiinteistöjen vuosittaisesta energiankulutuksesta. 

Elo on mukana seuraavissa ulkoisissa sitoumuksissa ja yhteistyöhankkeissa

(Elon sitoutumisvuosi suluissa)
sisältökuva

PRI, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (2008)

 
sisältökuva

PRI Montréal Pledge, sijoitusten hiilijalanjäljen julkistaminen (2015)

 
sisältökuva

CDP (2015), ilmastonmuutos, vesi- ja metsäohjelmat sekä Investor Action Request -aloite (2018)

 
sisältökuva

IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change (2017)

 
sisältökuva

TCFD, Task Force of Climate Related Finacial Disclosures (2017)

 
sisältökuva

Climate Action 100+ (2017)

 
sisältökuva

Investor Agenda (2018)

 
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>