Suoraan sisältöön

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot liittyvät Elon lakisääteiseen tehtävään työeläketurvan toimeenpanijana. Elo käyttää yleistiedoksiantoa silloin, kun vastaanottajan olinpaikasta ei ole tietoa tai asiakirjaa ei ole saatu muulla tavoin toimitettua vastaanottajan tiedoksi. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä Elon verkkosivuilla hallintolain 62 § mukaisesti.

Ilmoituksesta käy ilmi, mitä asia koskee sekä missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään vastaanottajan nähtävillä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Hallintolaki 62 § >

Julkaistut yleistiedoksiannot 

Yleistiedoksianto 21.3.2023

Yleistiedoksianto 22.3.2023

Yleistiedoksianto 27.3.2023

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>