Suoraan sisältöön

Sosiaalivakuutusmaksut 2022 ja 2021

Tästä taulukosta löydät vuoden 2022 vahvistetut sosiaalivakuutusmaksutiedot.

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % palkkasummasta. 

 2022

 2021

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään

62,88€/kk

 61,37 €/kk

Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 9 006 €/6 kk (2022).

Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2020 on ollut vähintään  2 169 000 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

25,85 %

 24,80 %

Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 9 006 €/6 kk (2022)

 

 25,85 %

24,80 %

YRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % työtulosta

YEL-maksu
 2022 2021

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu

24,10 %

24,10 %

- 53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu
25,60 %  25,60 % 
- YEL-maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 24,10 %  24,10 % 
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus YEL-makusta 48 kk:n ajalta 2022  2021 
- 18–52-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu
18,798 %   18,798 %
- 53–62-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu
19,968 %  19,968 % 
- alennettu YEL- maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta
 18,798 % 18,798 % 
Rajamääriä
 2022   2021 
- YEL-työtulon alaraja, €/vuosi   8 261,71 €/v 8 063,57 €/v 
- YEL-työtulon yläraja, €/vuosi
 187 625,00 €/v 183 150,00 €/v 
- Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään
 13 573,00 €/v  13 247,00 €/v 

MUITA SOSIAALITURVAMAKSUJA

 2022  2021
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
1,34 %   1,53 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

- Palkansaajan sairaanhoitomaksu
0,53 % 0,68 %
- Palkansaajan päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 14 766 €/vuosi. Muuten 0,00 %.
 1,18 % 1,36 % 
- Yrittäjän sairaanhoitomaksu
 0,53 % 0,68 % 
- Yrittäjän päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 14 766 €/vuosi. Muuten 0,00 %
 1,32 % 1,55 % 
- Eläkeläinen
1,50 %   1,65 % 
Tapaturmavakuutusmaksu
Maksuun vaikuttavat muun muassa palkat sekä työn riski. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä
 2022  2021

Työttömyysvakuutusmaksu (Työttömyysvakuutusrahasto perii)
- Palkkasummasta, joka on enintään 2 169 000 €/vuosi


0,50 %

0,50 %
- Palkkasumman osasta, joka ylittää 2 169 000 €/vuosi
2,05 %  1,90 % 
- Työnantajan maksama maksu osaomistajasta
0,50 %  0,50 % 
- Työntekijän maksu
1,50 %  1,40 % 
- Osaomistajien oma maksu
 0,74 % 0,65 %  
Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus
Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä

INDEKSIT

 2022  2021

- Palkkakerroin

1,501

1,465
- Työeläkeindeksi
2691  2631

KOROT | Tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7.  .

 2022 2021

- Vakuutusmaksukorko

 

2,00 %
2,00 %
(1.1.–30.6.,
ja 1.7-31.12.)
 - Viivästyskorko  8,00 % (1.1.–30.6.)   8,0 % (1.1.–30.6. ja 1.7-31.12.)  

Lataa taulukko pdf-muodossa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>