Suoraan sisältöön

Sosiaalivakuutusmaksut 2022 ja 2021

Tästä taulukosta löydät vuoden 2022 vahvistetut sosiaalivakuutusmaksutiedot.

 

Taulukko pdf-tiedostona

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % palkkasummasta. 

 2022

 2021

Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään

 62,88 €/kk

 61,37 €/kk

Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu
(sisältää työntekijän maksuosuuden)

Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 9 006 €/6 kk (2022).

Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja hoitokustannusalennus. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2020 on ollut vähintään  2 169 000 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

25,85 %

 24,80 %

Tilapäistyönantajan TyEL-maksu
(sisältää työntekijän maksuosuuden)

Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 9 006 €/6 kk (2022)

 25,85 %

24,80 %

Työntekijän osuus TyEL-maksusta    
 - 17–52-vuotiaan työntekijän osuus 7,15 %   7,15 %
 - 53–62-vuotiaan työntekijän osuus  8,65 % 8,65 % 
 - 63 vuotta täyttäneen työntekijän osuus 7,15 %   7,15 %

YRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % työtulosta

YEL-maksu
 2022   2021

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu

24,10 %

24,10 %

- 53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu
25,60 %  25,60 % 
- YEL-maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 24,10 %  24,10 % 
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus YEL-makusta 48 kk:n ajalta 2022  2021 
- 18–52-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu
18,798 %  18,798 %
- 53–62-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu
19,968 % 19,968 % 
- alennettuYEL- maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta
 18,798 % 18,798 % 
Rajamääriä
 2022   2021 
- YEL-työtulon alaraja, €/vuosi  8 261,71 €/v 
8 063,57 €/v 
- YEL-työtulon yläraja, €/vuosi
187 625,00 €/v 
183 125,00 €/v 
- Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään
13 573,00 €/v 
13 247,00 €/v 

MUITA SOSIAALITURVAMAKSUJA

 2022  2021
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
1,34 %  1,53 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

- Palkansaajan sairaanhoitomaksu
0,53 % 0,68 %
- Palkansaajan päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 15 128 €/vuosi (2022). Muuten 0,00 %.
1,18 %  1,36 % 
- Yrittäjän sairaanhoitomaksu
0,53 % 0,68 % 
- Yrittäjän päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään 15 128  €/vuosi (2022). Muuten 0,00 %
1,32 % 1,55 % 
- Eläkeläinen
1,50 % 1,65 % 
Tapaturmavakuutusmaksu
Maksuun vaikuttavat muun muassa palkat sekä työn riski. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä
 2022  2021

Työttömyysvakuutusmaksu (Työllisyysrahasto perii)
- Palkkasummasta, joka on enintään  2 197 500 €/vuosi (2022)


0,50 %

0,50 %
- Palkkasumman osasta, joka ylittää 2 197 500 €/vuosi (2022)
2,05 % 1,90 % 
- Työnantajan maksama maksu osaomistajasta
0,50 % 0,50 % 
- Työntekijän maksu
1,50 % 1,40 % 
- Osaomistajien oma maksu
0,74 % 0,65 %  
Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus
Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä

INDEKSIT

 2022  2021

- Palkkakerroin

1,501 1,465
- Työeläkeindeksi
2691
 2631 

KOROT | Tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7.  .

 2022 2021

- Vakuutusmaksukorko

TyEL-maksun korko vahvistetaan puolivuosittain. YEL-maksussa käytettävä korko on sama koko vuoden.

 

2,00 % 2,00 %
(1.1.–30.6 ja 1.7-31.12)

 - Viivästyskorko   8,0 % (1.1.–30.6) 8,0 % (1.1.–30.6 ja 1.7-31.12)  

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>