Suoraan sisältöön

Sosiaalivakuutusmaksut 2023 ja 2022

Tästä taulukosta löydät vuoden 2023 vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut.

TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % palkkasummasta. 

 2023

 2022

- Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin, jos kuukausiansio on vähintään

65,26 €/kk

 62,88 €/kk

- Sopimustyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

  • Sopimustyönantajalla on vakinaisia työntekijöitä tai palkkasumma vähintään 9 348 €/6 kk (2023).
  • TyEL-perusmaksu
  • TyEL-hoitomaksu

*)TyEL-perusmaksuun lisätään 1.1.2023 alkaen hoitomaksu. Maksua alentavat mahdollinen asiakashyvitys ja Elon alennukset. Lisäksi, jos työnantajan palkkasumma vuonna 2021 on ollut vähintään 2 197 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.

25,30 % *

 25,85 %

Tilapäistyönantajan TyEL-maksu (sisältää työntekijän maksuosuuden)

- Tilapäistyönantajalla ei ole vakinaisia työntekijöitä ja palkkasumma alle 9 348 €/6 kk (2023)

 

 26,20 %

25,85 %

 Työntekijän osuus TyEL-maksusta

   
 - 17–52-vuotiaan työntekijän osuus   7,15 %   7,15 % 
 - 53–62-vuotiaan työntekijän osuus  8,65 % 8,65 %

 - 63 vuotta täyttäneen työntekijän osuus

TyEL-maksun yläikäraja riippuu henkilön syntymävuodesta >

 7,15 % 7,15 % 

YRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU | Maksu on % työtulosta

2023 2022
YEL-maksu

18–52-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu

24,10 %

24,10 %

- 53–62-vuotiaan yrittäjän YEL-maksu
 25,60 %   25,60 % 
- YEL-maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta  24,10 %   24,10 % 
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 %:n alennus YEL-maksusta 48 kk:n ajalta 2023  2022 
- 18–52-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu
 18,798 %  18,798 %
- 53–62-vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu
 19,968 %   19,968 % 
- alennettu YEL-maksu 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta
18,798 %  18,798 % 
Rajamääriä
 2023   2022 
- YEL-työtulon alaraja, €/vuosi       8 575,45 €/v     8 261,71 €/v 
- YEL-työtulon yläraja, €/vuosi
 194 750,00 €/v 187 625,00 €/v 
- Yrittäjällä mahdollisuus työttömyysturvaan, jos työtulo vähintään
    14 088,00 €/v    13 573,00 €/v 
MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKEMAKSU

MYEL-maksu
- Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen maksu määräytyy yrittäjän iän ja MYEL-työtulon perusteella. Lisätietoa Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAsta.

MUITA SOSIAALITURVAMAKSUJA

2023 2022
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
1,53 %  1,34 %

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

2023  2022
- Palkansaajan sairaanhoitomaksu
 0,60 %  0,53 %
- Palkansaajan päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään
15 703 €/vuosi. Muuten 0,00 %.
 1,36 %  1,18 % 
- Yrittäjän sairaanhoitomaksu
 0,60 %  0,53 % 
- Yrittäjän päivärahamaksu, jos palkka- ja työtulo vähintään
15 703 €/vuosi. Muuten 0,00 %
1,59 % 1,32 % 
- Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu 
 1,57 %  1,50 % 
Tapaturmavakuutusmaksu
Maksuun vaikuttavat muun muassa palkat sekä työn riski. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä.
Työttömyysvakuutusmaksu (Työllisyysrahasto perii)
 2023  2022

- Palkkasummasta, joka on enintään 2 251 500 €/vuosi (2023)


0,52 %

0,50 %
- Palkkasumman osasta, joka ylittää 2 251 500 €/vuosi (2023)
 2,06 %  2,05 % 
- Työnantajan maksama maksu osaomistajasta
 0,52 %  0,50 % 
- Työntekijän maksu
1,50 %  1,50 % 
- Osaomistajien oma maksu
0,75 % 0,74 %  
Työntekijöiden ryhmähenkivakuutus
Peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoa omasta tapaturmavakuutusyhtiöstä.

INDEKSIT

 2023  2022

- Palkkakerroin

1,558

 1,501
- Työeläkeindeksi
2874  2691

KOROT | Tarkastetaan puolivuosittain 1.1. ja 1.7.

2023 2022

- Vakuutusmaksukorko

  • TyEL-maksun korko vahvistetaan puolivuosittain.
  • YEL-maksussa käytettävä korko on sama koko vuoden.

2,45 %
(1.1–30.6)
3,85 %
(1.7-31.12)

2,00 %
(1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12.)

 - Viivästyskorko   10,50 %
(1.1.–30.6.)
12,00 %
(1.7-31.12)​
8,00 %
 (1.1.–30.6. ja 1.7.31.12.) 
 

 Avaa Sosiaalivakuutusmaksut-taulukko pdf-muodossa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>