Työnantajan tehtävät, kun työntekijä jää eläkkeelle

  • Jos kyseessä on vanhuuseläke, sovi työntekijän kanssa työsuhteen päättämisestä ja eläkkeen alkamisajankohdasta hyvissä ajoin.
  • Ohjeista työntekijääsi tai perhe-eläkettä haettaessa omaisia hakemaan eläkettä työeläkeyhtiöstä, jossa työntekijä on vakuutettuna.
  • Toimita Eloon työntekijän ansiotiedot niitä pyydettäessä. Toimithan nopeasti, sillä työntekijän eläkepäätös voidaan antaa vasta, kun nämä tiedot ovat saatu.

Työsuhdeilmoitukset, kun työntekijän eläkehakemus on vireillä

Työntekijä hakee eläkettä aina itse. Kun eläkehakemus on tullut vireille, lähetämme työnantajalle pyynnön ansiotietojen toimittamisesta hakemuksen käsittelyä varten.

Eläkkeen käsittelyä varten tarvittavat työsuhdeilmoitukset:
Työsuhdeilmoitus vanhuuseläkettä haettaessa (word) >
Työsuhdeilmoitus osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haettaessa (word) >
Työsuhdeilmoitus perhe-eläkettä haettaessa (word) >
Työnantajan kuvaus kuntoutusta tai työkyvyttömyyseläkettä haettaessa (word) >

Lisätietoa työeläkekuntoutuksesta työnantajalle sekä hakemukset ja lomakkeet > 

Työsuhdeilmoitukset voi toimittaa meille suojatulla yhteydellä osoitteeseen elakeasiakirjat@elo.fi.

Lähetä suojattu sähköposti >
Suosittelemme sähköpostin käyttöä vain suojatun yhteyden kautta.

Työsuhdeilmoituksen voi toimittaa myös työntekijän täyttämän hakemuksen liitteenä.