Työnantajan ilmoitukset

Sopimustyönantajana voit ilmoittaa tarvittavat tiedot Eloon joko kuukausi-ilmoituksella tai vuosi-ilmoituksella. Ilmoitustapaa voit vaihtaa kerran vuodessa.

Vuosi-ilmoittaminen

Vuosi-ilmoittajana maksat työntekijöittesi TyEL-vakuutusmaksut ennakkomaksuina, jotka perustuvat ilmoitettuun ennakkopalkkasummaan.

Jos ennakkomaksun perusteena oleva palkkasumma muuttuu oleellisesti, ilmoita siitä Eloon. Näin ennakkomaksu vastaa tarkemmin lopullista TyEL-vakuutusmaksua. Ennakkomaksun perusteena olevan palkkasumman ja maksutavan muutokset voit tehdä verkkopalvelussa, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia.

Vuosi-ilmoittajana teet vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lopullinen maksu lasketaan toteutuneiden, vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen palkkatietojen perusteella.

Lisätietoa vuosi-ilmoittajan maksuista >

Ohjeita vuosi-ilmoituksen tekoon

Vuosi-ilmoittajana teet vuosi-ilmoituksen seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Tee vuosi-ilmoitus sähköisesti

Vuosi-ilmoituksella ilmoitetaan vakuutukseen kuuluvien, ilmoitusvuonna työskennelleiden työntekijöiden toteutuneet TyEL-palkkatiedot sekä työsuhteisiin mahdollisesti tulleet muutokset.

Ilmoita tiedot ajallaan

Vuosi-ilmoituksen perusteella TyEL-vakuutukseen tehdään vuosilaskenta. Toteutunutta palkkasummaa verrataan ennakkoon arvioituun palkkasummaan. Laskennan tuloksena syntyy ilmoitusvuoden lopullinen TyEL-vakuutusmaksu.

Jos työnantaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, Elo joutuu arvioimaan vakuutusmaksun ja korottaa arvioitua maksua enintään kaksinkertaiseksi.

Vuosi-ilmoituksessa annettujen palkkatietojen perusteella lasketaan työntekijän eläke. Ilmoitettavien tietojen tulee tämän vuoksi olla oikeat ja ajallaan ilmoitetut.

Ilmoitettavat tiedot

  • Ilmoita vuosi-ilmoituksessa kaikki TyEL-vakuutukseen kuuluvat työntekijät ja heille maksetut palkat.

Kuka kuuluu TyEL-vakuutuksen piiriin? >
Listaus tavallisimmin maksetuita työansioista ja niiden kuulumisesta TyEL-ansioksi (pdf) >

Palkattomien kausien ilmoittaminen

  • Palkattomia aikoja ei enää ilmoiteta 1.1.2012 alkaen.

Lomautus

  • Lomautuksen kestäessä yli vuoden, työsuhde ilmoitetaan päättyneeksi viimeiseen päivään, jolta on maksettu palkkaa ennen lomautuksen alkua.

Jos työntekijä pitää vuosilomaa yhdessä tai useammassa jaksossa lomautuksen aikana, mutta ennen kuin vuosi on kulunut lomautuksen alkamisesta, työsuhde päättyy viimeiseen palkalliseen vuosilomapäivään. Jos vuosilomapalkka maksetaan lomakorvauksen tapaan määrittelemättä vuosiloma-aikaa, työsuhde päättyy maksupäivään.

Kun työntekijä palaa työhön yli vuoden mittaisen lomautuksen jälkeen, alkaa uusi työsuhde.

Jos työsuhde päättyy lomautusaikana eikä työntekijää työllistetä irtisanomisajaksi, työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkan tai sen osan menettämistä vastaavaan vahingonkorvaukseen. Korvaus ei ole TyEL-palkkaa, joten sitä ei ilmoiteta vuosi-ilmoitukseen. Vaikka työsuhde päättyy työntekijän omaan irtisanoutumiseen, työsuhde päättyy viimeiseen palkalliseen päivään edellä olevien sääntöjen mukaisesti. Tällöinkään korvausta ei lueta TyEL-palkkaan.

Työsuhde jatkuu työoikeudellisesti lomautuksen aikana. Työsuhteen päättäminen lomautuksen aikana edellyttää normaalia irtisanomista. Työntekijällä on oikeus irtisanoa työsuhteensa päättyväksi milloin tahansa lomautusaikana irtisanomisajasta riippumatta.

Työsuhteen päättyminen

  • Ilmoita vuosi-ilmoituksella työsuhteen päättymispäivä.

Työsuhteen irtisanomisaika on TyEL-työsuhdeaikaa riippumatta siitä, työllistääkö työnantaja työntekijän irtisanomisaikana vai ei. Poikkeuksena tästä on lomautus. Huomioon otetaan enintään työsopimuslainsäädännön mukaisen kuuden kuukauden enimmäisajan ansio. TyEL-työsuhde päättyy viimeistään silloin, kun työoikeudellinen työsuhde päättyy.

Ohjeita vuosi-ilmoituksen täyttämiseen (pdf) >

Kuukausi-ilmoittaminen

Kuukausi-ilmoittajana ilmoitat tiedot työntekijöistäsi ja heille maksamistasi ansioista kuukausittain tehtävällä ilmoituksella. Ansiot ilmoitetaan sen kuun palkaksi, jona ne on maksettu.

Vakuutusmaksu muodostuu tehdyn ilmoituksen perusteella ja erääntyy maksettavaksi palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivänä. Ilmoitus kannattaa tehdä heti palkanmaksun jälkeen.

Kuukausi-ilmoittajan ei tarvitse tehdä vuoden lopussa erillistä TyEL-vuosi-ilmoitusta vakuutetuista työntekijöistä.

Lisätietoa kuukausi-ilmoittajan maksuista >
Mitkä ansiot ilmoitetaan TyEL-vakuutukseen? >

Näin teet kuukausi-ilmoituksen verkkopalvelussa

  • Kuukausi-ilmoituksen teet helposti sähköisellä lomakkeella.
  • Palvelu laskee vakuutusmaksusi ilmoitettujen ansioiden perusteella.
  • Voit valita haluamasi maksutavan: verkkomaksu tai laskun tilaus (verkko- tai paperilasku).
  • Ilmoituksen voit tehdä myös tiedonsiirtona, jolloin lasku vakuutusmaksusta lähetetään postitse tai verkkolaskuna.

Siirry verkkopalveluun >

Näin teet kuukausi-ilmoituksen TYVI- ja Palkka.fi -palvelussa

TYVI-palvelu >
Palkka.fi -palvelu >

Ilmoitustavan vaihtaminen

Jos haluat muuttaa vakuutuksesi ilmoitustavan vuosi-ilmoittamisesta kuukausi-ilmoittamiseen tai päinvastoin, ilmoita siitä Eloon viimeistään muutoksen alkamista edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Valittu ilmoitustapa on voimassa koko kalenterivuoden.

Ilmoituksen muutoksesta voit tehdä Elon verkkopalvelussa, puhelimitse, lähettämällä sähköpostia tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella.

Siirry verkkopalveluun > 

Vertaa, kumpi ilmoitus- ja maksutapa sopii yrityksellesi? 

Vuosi-ilmoittaja Kuukausi-ilmoittaja
Työsuhteen alkaminen ja päättyminen Ilmoita neljännesvuosittain Ilmoita työntekijän tiedot palkkatietojen yhteydessä kuukausittain
Palkkatiedot Ilmoita tammikuussa edelliseltä kalenterivuodelta Ilmoita kuukausittain
Maksut Maksa 1–12 kertaa vuodessa ennakoidun palkkasumman perusteella Maksa kuukausittain toteutuneen palkkasumman perusteella
Lopullinen maksu Maksu tarkistetaan vuosilaskennassa vuosi-ilmoituksen tietojen perusteella Maksu tarkistetaan vuosilaskennassa kuukausi-ilmoitusten perusteella

 


Vaihda kuukausi-ilmoittamiseen

Kuukausi-ilmoittajana maksusi ovat ajan tasalla, ja erillistä vuosi-ilmoitusta ei tarvita. Tee ilmoitustavan muutos vuodelle 2018 viimeistään 30.11.2017.

Siirry verkkopalveluun 


Ota TyEL-vakuutus

Tee vakuutus verkossa > 
Pyydä tarjous > 

Palvelemme Fennian, LähiTapiolan ja Turvan konttoreissa.