Työeläkekuntoutuksella pituutta työuralle

Työnantajan kannattaa tukea työntekijän työkykyä ajoissa, sillä yrityksille aiheutuu kustannuksia sairauspoissaoloista. Maksuluokkamallin piiriin kuuluvissa yrityksissä työntekijöille toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet myös vaikuttavat yrityksen TyEL-maksun määrään toisin kuin työeläkekuntoutus.

Työkyvyn tukeminen alkaa varhaisen tuen toimintamallin rakentamisella, josta saat lisätietoa muun muassa työhyvinvointipalveluistamme. 

Lisätietoa työhyvinvointipalveluistamme >

Jos työkyvyttömyys näyttää todennäköiseltä, pyydä työntekijää miettimään työeläkekuntoutuksen tarjoamia vaihtoehtoja työelämässä jatkamisen tueksi. Työssä jatkaminen on usein myös työntekijälle itselleen mielekkäämpi vaihtoehto kuin työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen.

Työkykyä työeläkekuntoutuksella -esite (pdf) >


Kenelle työeläkekuntoutus?

Työntekijä tai yrittäjä voi hakea työeläkekuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi ja työssä jatkamisen tueksi, jos hänellä on:

  • Sairaus, vika tai vamma, jonka takia hänelle todennäköisesti myönnettäisiin lähivuosina työkyvyttömyyseläke, jos työkykyä ei tueta ammatillisella kuntoutuksella
  • Usean vuoden työkokemus ja kiinteä yhteys työelämään, eli hän joko on nyt tai on ollut ennen sairastumistaan työssä
  • Työansioita tai yrittäjän työtuloja yhteensä vähintään 34 960,56  euroa (vuonna 2018) kuntoutuksen hakemista edeltäneinä viitenä kalenterivuotena.

Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)

Mitä on työnantajan ja Elon yhteistyö ammatillisessa kuntoutuksessa?

Oman työpaikan mahdollisuudet esimerkiksi työkokeilun järjestämiseen on hyvä selvittää jo ennen kuin työntekijä hakee työeläkekuntoutusta. Elon kuntoutusasiantuntijat opastavat hakijaa ja hänen työnantajaansa sekä työkokeiluun että työhönvalmennukseen liittyvissä asioissa. Kuntoutuksen käynnistyminen nopeutuu, jos hakemuksen mukana on valmiiksi työnantajan kuvaus hakijan työtehtävistä ja jo tehdyistä työjärjestelyistä sekä mahdollisuuksista tehdä uusia järjestelyjä. Jos työntekijän tilanteesta on käyty ns. kolmikantakeskustelu, sen pöytäkirja on hyvä toimittaa Eloon jo kuntoutusta haettaessa.

Työkokeilusta ja työhönvalmennuksesta tehdään kirjallinen työkokeilusopimus, joiden teossa kuntoutusasiantuntijat neuvovat. Siksi hyvä keskusteluyhteys työntekijän ja työnantajan välillä on erittäin tärkeää kuntoutuksen alusta asti.

Työeläkekuntoutuksella pituutta työuralle

Työeläkekuntoutuksella pituutta työuralle