Työnantajan ohjeet ja lomakkeet

Työntekijä hakee työeläkekuntoutusta työeläkekuntoutushakemuksella ja hankkii sen liitteeksi B-lääkärinlausunnon. Työnantaja laatii hakemuksen liitteeksi tai toimittaa myöhemmin Eloon kuvauksen hakijan työtehtävistä. Kuvauksen voi tehdä lomakkeeseen: 

Työnantajan kuvaus työntekijän työstä ja työssä selviytymisestä (word) >
 

Työpaikkakuntoutus (työkokeilu ja työhönvalmennus)

Työkokeilusuunnitelma (pdf) > 
Sopimus työkokeilusta (Elo maksaa etuuden) (pdf) > 
Sopimus työkokeilusta (Työnantaja maksaa palkan) (pdf) > 
Työnantajan arvio työkokeilusta/työhönvalmennuksesta (word) > 

Yksityishenkilön työeläkekuntoutukseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet > 

Kuntoutushakemus työntekijälle
Työeläkekuntoutushakemus (pdf) >

Ohjeita
Työkykyä työeläkekuntoutuksella -esite (pdf) >
Näin työeläkekuntoutuksella takaisin työelämään, ohjeita työnantajalle ja työntekijälle (pdf) >


Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)