Työnantajan ja esimiehen tehtävät

Työnantajan tärkein tehtävä työntekijöiden työkyvyn seurannassa on varhainen tuki, mikä tarkoittaa myös kuntoutusvaihtoehtojen aktiivista selvittelyä yhdessä työntekijän kanssa. Useisiin yrityksiin on jo rakennettu oma varhaisen tuen malli, joka hyvin toimiessaan antaa työnantajalle riittävän aikaisin tiedon siitä, kuka työntekijöistä tarvitsee erityistä tukea tai työjärjestelyjä.

Kun saat viestiä siitä, että työntekijän työkyky on heikentynyt:

  • Ota asia rohkeasti puheeksi työntekijän kanssa. Kysy häneltä, mitä järjestelyjä työpaikalla pitäisi tehdä, jotta hän pystyisi jatkamaan työssään. Ohjeet tällaisen puheeksiottokeskustelun käymiseen on tavallisesti sisällytetty työpaikan varhaisen tuen malliin. Sama kysymys kannattaa esittää pitkään sairauslomalla olleelle työntekijälle.
  • Jos näyttää siltä, että työpaikan omat järjestelyt eivät riitä, ota työterveyshuolto mukaan keskusteluun. Tätä kutsutaan työkykykeskusteluksi tai kolmikantakeskusteluksi, koska mukana on työntekijän ja esimiehen lisäksi työterveyslääkäri. Hän osaa antaa lisätietoja ja tehdä ehdotuksia myös työeläkekuntoutuksesta. Pitkältä sairauslomalta palaava kannattaa aina ohjata ensin keskusteluun työterveyshuollon kanssa.
  • Liitä työkykykeskustelusta laadittu pöytäkirja kuntoutushakemukseen.
  • Täytä kuntoutushakemuksen liitteeksi kuvaus hakijan työtehtävistä. Työpaikkakuntoutuksen aloittaminen nopeutuu, kun kuvaus työtehtävistä sekä jo tehdyistä järjestelyistä ja suunnitelmista on valmiiksi hakemuksen liitteenä.
  • Kun työpaikkakuntoutus alkaa, tiedota siitä etukäteen sen mukaisesti kuin sovitte yhdessä työntekijän kanssa. Seuraa työkokeilun onnistumista ja raportoi siitä pyydetyn mukaisesti. Pidä työterveyshuolto mukana seurannassa ja keskusteluissa, joissa päätetään jatkotoimista.
  • Jos maksatte kuntoutujalle palkkaa työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta, ilmoita Eloon tilinumero kuntoutusrahan maksamiseksi työnantajalle. Ilmoita Eloon myös työpaikkakuntoutuksen aikana tapahtuvista muutoksista, esimerkiksi yli 2 viikon katkoksesta sairauden takia. Ota yhteyttä myös silloin, jos keskustelette mahdollisuudesta pitää lomaa työkokeilun aikana (yleensä 6 kuukauden työkokeilun aikana voi pitää viikon verran lomaa).

Näin työeläkekuntoutuksella takaisin työelämään, ohjeita työnantajalle ja työntekijälle (pdf) >


Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)

Voiko työkyvyttömyys tai kuntoutus olla osa-aikaista?

Työntekijältä, jonka työkyky on heikentynyt, ei aina voi edellyttää kokoaikaista työpanosta. Pitkän sairausloman jälkeen työkokeilu antaa mahdollisuuden tehdä lyhennettyä työpäivää 1–6 kuukauden ajan. Myös osa-sairauspäiväraha tarjoaa mahdollisuuden lyhytaikaiseen osa-aikatyöhön (lisätiedot Kelasta).

Jos työntekijä pystyy jatkuvasti vain osa-aikaiseen työhön, hänelle voidaan myöntää osatyökyvyttömyyseläke. Tällöin yritys pystyy hyödyntämään työntekijän jäljellä olevan työkyvyn ja maksuluokkiin kuuluvissa yrityksissä myös puolittamaan työkyvyttömyydestä syntyvän kustannuksen. Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää osittain työkyvyttömälle, vaikka osa-aikatyötä ei ole tarjolla. Myös kuntoutusraha ja kuntoutustuki voidaan myöntää osittaisina.

Työnantajan ja esimiehen tehtävät

Työnantajan ja esimiehen tehtävät