Elon työhyvinvointipalvelut

Elon työhyvinvointipalveluilla tuemme asiakasyritysten työhyvinvointia edistävää ja työuria pidentävää kehitystyötä.

Työkyvyttömyysriskinhallinta auttaa yrityksen johtoa pienentämään sairauksista aiheutuvia kustannuksia ja johtamaan työkykyä strategisesti. Työkyvyn strategisella johtamisella varmistetaan henkilöstön kyky toimia yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työhyvinvoinnin palveluja ovat esimerkiksi:

  • Nykytilan arviointi ja kehittämissuunnitelma
  • Työkalut yrityksen käyttöön
  • Työhyvinvointikoulutukset.

Siirry Elon työhyvinvoinnin sivustolle

Elon työhyvinvointipalveluiden tavoitteena on vaikuttava yhteistyö asiakasyritystemme kanssa. Siksi meille on tärkeää, että yritysjohto sitoutuu työhyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin ja niiden kehittämiseen. Olemme yritysjohdon kumppani henkilöriskien hallinnassa.

Tarjoamme asiakasyrityksillemme konkreettisia oppaita ja työkaluja hyödynnettäväksi niin kehitystyössä kuin päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä. Työkalut löydät näiltä sivuilta tai saat käyttöösi työhyvinvoinnin asiantuntijoiltamme.

Kartoita henkilöstösi työhyvinvointia

Yrityksissä henkilöstön työssäjaksamista voidaan kartoittaa monin eri tavoin. Yleisimpinä kartoituksen välineinä ovat työyhteisö- tai työtyytyväisyyskyselyt. Esimiesten tai avainhenkilöiden toimintaa voidaan arvioida eri tavoin. Myös kehityskeskustelujen yhteenveto antaa yritysjohdolle osviittaa siitä, mikä on työssäjaksamisen ja osaamisen taso.
 
Elon työhyvinvointipalvelut tarjoavat erikokoisten yritysten käyttöön erilaisia työssäjaksamisen riskejä kartoittavia työkaluja.

Suurtyönantajille Elon työkyvyttömyysriskinhallinnan asiantuntija tekee riskikartoituksen. Riskikartoituksen tavoitteena on analysoida yrityksen työkyvyttömyysriskiä ja esittää sen hillitsemiseksi ja hallitsemiseksi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös työhyvinvointikyselyt, joiden avulla yrityksen johto voi kartoittaa henkilöstön työssäjaksamista ja sitä haastavia tekijöitä.

Palveluiden sisällöstä saat lisätietoa työhyvinvoinnin asiantuntijoiltamme.


Tervetuloa Elon työhyvinvointi- koulutuksiin

Tutustu koulutustarjontaamme!

Lue lisää 

Ota yhteyttä

Elon työhyvinvointipalveluissa asiantuntijoidemme työnä on yritysjohdon konsultointi, esimiesvalmennus sekä erilaisten palvelujen ja työkalujen rakentaminen asiakasyritystemme käyttöön.

Ota yhteyttä ja kysy lisää