YEL-vakuutus takaa eläkkeen ja sosiaaliturvan

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus:

  • Kerryttää aikanaan maksettavaa eläkettä.
  • Antaa taloudellista turvaa mahdollisen työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalle.
  • Sisältää perheen toimeentuloa suojaavan perhe-eläketurvan.
  • Vaikuttaa sosiaaliturvaan (esim. Kelan myöntämiin sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin)  
  • On pakollinen, kun yrittäjä täyttää YEL:n piiriin kuulumisen edellytykset.
  • YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla. 

YEL-vakuutuksen perustana on työtulo

Yrittäjä arvioi YEL-vakuutukselle työtään vastaavan YEL-työtulon, jonka Elo vahvistaa. Vakuutusmaksu ja karttuva eläke määräytyvät YEL-työtulon mukaan.

Ota YEL-vakuutus kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta

YEL-vakuutuksen voi ottaa takautuvasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle kalenterivuodelle. Vakuutus kannattaa kuitenkin ottaa ajoissa, sillä myöhässä otetusta vakuutuksesta peritään korkeampi maksu. Vakuutuksen alkamispäivä on YEL:n alaisen työskentelysi alkamispäivä. 

YEL-vakuuttamista valvotaan

Eläketurvakeskus valvoo yrittäjien YEL-vakuuttamista. Jos yrittäjä ei ota YEL-vakuutusta Eläketurvakeskuksen muistutuksesta huolimatta, Eläketurvakeskus ottaa sen hänen puolestaan. Laiminlyönnin ajalta yrittäjä joutuu maksamaan YEL-vakuutusmaksun korotettuna.Ota YEL-vakuutus

Tee vakuutus verkossa >
Pyydä tarjous > 

Palvelemme Fennian, LähiTapiolan ja Turvan konttoreissa.

Ehdot ja esitteet

Vakuutusehdot, YEL (0,05 MB)
YEL-vakuutus Yrittäjän opas (0,19 MB)
YEL-vakuutuksen tuotekortti (0,05 MB)