Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?

Sinun tulee ottaa itsellesi YEL-vakuutus, jos

 • olet 18–68-vuotias yrittäjä (vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta ja jatkuu sen kuukauden loppuun, jolloin yrittäjä täyttää 68 vuotta)
 • yrittäjätoimintasi jatkuu yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
 • työtulosi on vähintään 7 645,25 euroa vuonna 2017 (7 656,26 euroa vuonna 2018)
 • työskentelet yrityksessäsi (pelkkä omistaminen ei edellytä vakuuttamista).

Myös sivutoimisella yrittäjällä on oltava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muutoin täyttyvät.

YEL-vakuutus on lakisääteinen, etkä voi korvata sitä vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

Sinun on otettava YEL-vakuutus 6 kuukauden sisällä siitä, kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät.

Kuka on yrittäjä YEL:n mukaan?

Yrittäjä on

 • Ammatin- ja elinkeinoharjoittaja sekä hänen perheenjäsenensä, jolle ei makseta palkkaa
 • Avoimen yhtiön yhtiömies
 • Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Osakeyhtiön osakas, joka:
  • työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa ja
  • omistaa yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai 
  • omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja omistaa itse vähintään yhden osakkeen. 
 • Muun yhteisön tai yhtymän osakas tai yhtiömies, joka on henkilökohtaisessa vastuussa yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista.

Yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tosiasiallisesti harjoittaa yritystoimintaa, vaikka toimintaa muodollisesti harjoitettaisiin toisen henkilön nimissä tai sellaisessa yhteisössä tai yhtymässä, jossa määräysvalta on muodollisesti toisen henkilön nimissä.

Välillinen omistus otetaan huomioon

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, toisten yhteisöjen tai yhtymien kautta tapahtuva yrityksen omistaminen.

Mikä on johtava asema?

YEL:n mukaan johtavassa asemassa ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen sekä muut vastaavassa asemassa olevat. Myös hallituksen varajäsen vakuutetaan YEL:n mukaan, jos hänellä on yhtiön nimenkirjoitusoikeus tai jos hän toimii pitkään varsinaisen jäsenen tilalla.

Pienissä perheyrityksissä katsotaan yhtiössä työskentelevien omistajaperheenjäsenten yleensä olevan muodollisesta asemasta riippumatta johtavassa asemassa.

Kuka katsotaan perheenjäseneksi?

YEL:ssa perheenjäsenellä tarkoitetaan yrityksessä työskentelevän henkilön aviopuolisoa ja avopuolisoa. Perheenjäseniä ovat myös yrittäjän lapset ja vanhemmat ja näiden puolisot sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, jos he asuvat yrittäjän kanssa vakituisesti samassa taloudessa. Sisaruksia ei pidetä YEL:ssa perheenjäseninä, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa.

Kausiluonteisen yrittäjätoiminnan vakuuttaminen

Myös kausiluonteinen yrittäjätoiminta vakuutetaan YEL:n mukaan, jos toiminta jatkuu vuodesta toiseen, vaikka toiminta välissä keskeytyisi useammaksikin kuukaudeksi. Esimerkiksi kesäisin kioskia pitävän yrittäjän toiminnan voidaan yleensä katsoa jatkuvan yhdenjaksoisena vuodesta toiseen. Näin ollen yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset muuten täyttyvät.

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

Jos yrittäjätoimintasi on niin pienimuotoista, että YEL-työtulosi jää alle vähimmäisrajan, voit ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Myös työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä olevan yrittäjän YEL-vakuuttaminen on vapaaehtoista. Vapaaehtoisen vakuutuksen voi päättää koska tahansa, ei kuitenkaan takautuvasti. Vapaaehtoinen vakuutus ei voi myöskään alkaa takautuvasti.

Ota YEL-vakuutus >

 


Onko omistusosuutesi yrityksessä yli 30 %?

Vaihda TyEL-vakuutus YEL-vakuutukseen. Siirtymäaika päättyy.

Lue lisää 
Ota vakuutus 

YEL- vai TyEL-vakuutus?

Testaa vakuutustarpeesi