YEL-vakuutus eri elämäntilanteissa ja yritystoiminnan muutoksissa

Erilaiset elämäntilanteet saattavat vaikuttaa YEL-vakuuttamiseesi. YEL-antaa myös turvaa eri elämäntilanteissa.

Yhtiömuodon tai yrityksen muutos

Jos kuulut yhtiömuodon tai yrityksen muutoksen jälkeen edelleen YEL:n piiriin, nykyinen YEL-vakuutuksesi jatkuu ja muutokset kirjataan siihen. Ilmoita meille uuden tai muuttuneen yrityksen virallinen nimi, Y-tunnus, osoite sekä muutoksen ajankohta. Ilmoita myös, haluatko YEL-vakuutuksen laskutuksen yrityksellesi vai sinulle henkilökohtaisesti.

Yrittäjän sairastuminen

YEL-vakuutusta ei voi laittaa tauolle. Pidemmän sairausloman ajaksi YEL-vakuutus voidaan kuitenkin päättää. Tällöin sinun tulee hakea uuttaa YEL-vakuutusta sairausloman jälkeen palatessasi työhön.

Kela käyttää sairauspäivärahaa määrittäessään perusteena YEL-vakuutuksesi vahvistettua työtuloa.

Lisätietoa
Kela >
Suomen Yrittäjien Sosiaaliturvaopas >

Yrittäjän perhevapaa

Jos et työskentele perhevapaan aikana, YEL-vakuutuksesi voidaan päättää. Tällöin sinun tulee hakea uutta vakuutusta palatessasi työhön. Jos työskentelet perhevapaan aikana, YEL-vakuutusta ei päätetä. YEL-työtulosi tarkastaminen työpanostasi vastaavaksi voi olla kuitenkin paikallaan.

Kela käyttää vanhempainrahaa määrittäessään perusteena YEL-vakuutuksesi vahvistettua työtuloa.

Lisätietoa
Kela >
Suomen Yrittäjien Sosiaaliturvaopas >

Yrittäjän työttömyys

Työttömyyspäivärahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, että yrittäjätoimintasi on ollut työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla olennaista. Yritystoimintaa pidetään olennaisena, jos YEL-työtulo on vähintään 12 564,00  €/v vuonna 2017. Jos YEL-työtulosi on tätä pienempi, jäät työttömyysturvan ulkopuolelle. Jos olet työttömyyskassan jäsen, ansiosidonnaisen päivärahan määrä perustuu YEL-työtuloosi.

Lisätietoa
Työ ja elinkeinotoimisto >
Suomen Yrittäjien Sosiaaliturvaopas >

Työkyvyttömyyden uhka

Jos työkykysi on heikentynyt ja et enää selviä työtehtävistäsi, sinun kannattaa ottaa yhteyttä työterveyspalvelujen tuottajaan, jonka kanssa olet tehnyt sopimuksen omasta työterveyshuollosta. Yhdessä miettien saatatte löytää keinon muokata työtehtäviäsi niin, että pystyt jatkamaan yrittäjätoimintaa.

Lisätietoa
Yrittäjän työssäjaksamisesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta >
Eläketurvasta työkyvyn heikentyessä >

Eläkkeelle siirtyminen

Työeläkkeet antavat turvaa silloin, kun ansiot vanhuuden, työkyvyttömyyden, pitkäaikaisen työttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman vuoksi vähenevät.

Lisätietoa
Eläkkeistä >
Eläkkeen karttumisesta >
Eläkkeen hakemisesta >

 


Muuttuivatko yhteystietosi?

Ilmoita yhteystietojen muutoksesta 


Ota yhteyttä

Eläkeneuvonta (ark. 8–16.30)  

020 694 726 

Eläkepalvelu