YEL-työtulo vaikuttaa eläkkeeseen ja sosiaaliturvaan

Näihin etuuksiin YEL-työtulosi vaikuttaa:


1

Vanhuuseläke
Yrittäjän eläke karttuu YEL-työtulon perusteella. Voit tarkistaa YEL-laskurilla, miten eri YEL-työtulo vaikuttaa eläkkeesi määrään ja vakuutusmaksuusi. YEL-laskuri >


2

Työkyvyttömyyseläke
Työkyvyn heiketessä yrittäjän työssä jatkamista voidaan tukea ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Työkyvyttömyyden kohdatessa yrittäjä voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. YEL-työtulo vaikuttaa näiden etuuksien määrään.


3

Perhe-eläke
YEL-vakuutus turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa perhe-eläkkeellä. YEL-työtulon suuruudella on vaikutusta perhe-eläkkeen määrään.


4

Osittainen varhennettu vanhuuseläke
Yrittäjä voi halutessaan ottaa 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestään maksuun jo 61-vuotiaana. Lue lisää >


5

Työttömyysturva
Yrittäjällä voi olla mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hänen YEL-työtulonsa on vuonna 2018 vähintään 12 576 €.  Lue lisää >


6

Sairauspäiväraha
YEL-työtulon mukaan määräytyy Kelan sairauspäivärahan määrä. Sairauspäivärahan määrän laskuri Kelan sivuilla >


7

Vanhempainpäivärahat
YEL-vakuutuksen mukaan lasketaan Kelan äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainrahan määrä. Vanhempainpäivärahan määrän laskuri Kelan sivuilla >


Näihin maksuihin YEL-työtulosi vaikuttaa:


1

YEL-maksu
YEL-työtulon mukaan määräytyy YEL-vakuutuksesi maksu. YEL-vakuutuksen maksut ovat rajoituksetta verovähennyskelpoisia valtion ja kunnallisverotuksessa. Testaa YEL-laskurilla, miten eri YEL-työtulo vaikuttaa eläkkeesi määrään ja vakuutusmaksuusi. YEL-laskuri >


2

Sairausvakuutusmaksu
YEL-työtuloa käytetään perusteena yrittäjän sairausvakuutusmaksua määrättäessä. Elo ilmoittaa verohallinnolle vuosittain yrittäjän YEL-työtulon määrän, jonka perusteella verottaja laskee sairausvakuutusmaksun. Sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.


3

Muut
Lisäksi YEL-työtulolla on vaikutusta vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen maksuun ja työttömyyskassan jäsenmaksuun.


YEL-työtulo lyhyesti

Vuonna 2018 YEL-työtulorajat:
• yläraja on 173 875 €/v
• alaraja on 7 656,26 €/v

YEL-vakuutuksen alkaessa yrittäjälle vahvistetaan YEL-työtulo. Yrittäjä voi myös muuttaa työtuloaan, jos hänen yritystoiminnassa ja työpanoksessa on tapahtunut muutoksia. Työtulon muutos on hyvä tehdä mahdollisimman pian yritystoiminnassa ja työpanoksessa tapahtuneen muutoksen jälkeen, koska työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti.

Ohjeita työtulon määrittämiseen >
Muuta työtuloasi verkkopalvelussa >


Kuulostaako tutulta?

"Mietin eläkeasioita sitten lähempänä eläkeikää."

"Korotan työtuloani myöhemmin, kun yritykselläni menee paremmin.