Työeläkekuntoutus yrittäjälle

Työkyvyn heikentyessä yrittäjällä on käytössään useita vaihtoehtoja tuen saamiseen. Oikea tukimuoto löytyy sen mukaan, miten vakavasta työkykyoireesta on kyse.

Jos sinulla on työkyvyttömyyden uhka, työeläkekuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan työelämässä. Yrittäjän työeläkekuntoutukseen voi kuulua työkokeilu tai työhönvalmennus. Myös koulutus jopa kokonaan uuteen ammattiin on mahdollinen. Lisäksi yrittäjä voi saada työkykynsä tueksi elinkeinotukea.

Työeläkekuntoutuksesta voit saada 9 kuukautta voimassa olevan ennakkopäätöksen, mikä antaa sinulle aikaa työstää kuntoutussuunnitelmaa ja miettiä työhönpaluun vaihtoehtoja.

Ohjeita työeläkeuntoutukseen tai sen hakemiseen >

Työkokeilu

Työkokeilu soveltuu muun muassa tukemaan työhön paluuta sairausloman jälkeen. Työkokeilu voi sisältää tarvittaessa sekä työtehtävien että työajan joustoja ja järjestelyjä. Kokeilun avulla kuntoutuja esimerkiksi oppii uusia työtehtäviä tai kokeilee erilaisten tehtävien sopivuutta itselleen. Työkokeilu kestää keskimäärin kolme kuukautta. Työterveyshuollon on hyvä olla mukana jo alkuvaiheessa, kun työajasta ja työtehtävistä sovitaan. Lisäksi työkokeilun ajalle kannattaa sopia työterveyshuollon kanssa seurantapalavereita, joissa kuntoutujan työssä selviämistä arvioidaan.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yksilöllinen ohjelma, jonka tavoitteena on oppia työ käytännössä. Valmennus voi kestää useita kuukausia ja se voi myös olla jatkoa työkokeilulle. Työhönvalmennukseen voi kuulua myös opiskelua työpaikan ulkopuolella. Työhönvalmennuksesta tehdään kirjallinen suunnitelma.

Koulutus

Yrittäjä voidaan työeläkekuntoutuksena myös kouluttaa kokonaan uuteen ammattiin, jossa hän selviää sairautensa kanssa. Koulutus voi olla esimerkiksi ammattikoulutusta, ammattikorkeakoulutusta tai oppisopimuskoulutusta.

Elinkeinotuki

Elinkeinotuen avulla tuetaan oman yrityksen perustamista tai yrityksen toiminnan muuttamista tai ammatin harjoittamista. Tuki on korotonta tai yleisen korkotason alittavaa lainaa tai avustusta. Ennen elinkeinotuen myöntämistä varmistetaan yleensä mm. yrityksen toimintaedellytykset. Yrittäjälle voidaan esimerkiksi kustantaa työtä helpottavia apuvälineitä ja työkoneita tai yritystoiminnan jatkamiseen tarvittavia muutostöitä.

Esimerkkejä yrittäjän työeläkekuntoutuksesta

Esimerkki 1

43-vuotias rakennusalan yrittäjä on koulutukseltaan työteknikko. Hänellä on selkäsairaus, joka estää rakennusalan raskaiden töiden teon. Hän hakee Elolta työeläkekuntoutusta ilman valmista kuntoutussuunnitelmaa.

Elo toteaa yrittäjällä olevan työkyvyttömyyden uhan ja antaa hänelle kuntoutuksesta myönteisen ennakkopäätöksen. Hänet ohjataan toimeksiannolla ulkopuoliselle palveluntuottajalle kuntoutussuunnitelman tekemistä varten.

Kuntoutussuunnitelmassa sovitaan, että yrittäjä laajentaa yrityksensä toiminnan myynti-, markkinointi- ja rakennustarkastustehtäviin. Hänelle korvataan yksivuotinen yrittäjän ammattitutkinto, jonka kustannus on 1 200 euroa. Lisäksi hän saa osakuntoutusrahana puolet täydestä kuntoutusrahasta, minkä ansiosta hän voi koulutuksen aikana jatkaa osa-aikaisena yrittäjänä.

Esimerkki 2

44-vuotias yrittäjä korjaa karjatalouskoneita, mutta hän joutuu luopumaan tästä yritystoiminnastaan astman takia. Hän hakee Elolta ammatillista kuntoutusta uuden ammatin löytämiseksi. Hänellä todetaan työkyvyttömyyden uhka ja hänelle myönnetään työeläkekuntoutus.

Työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjauksen suosituksesta yrittäjä aloittaa tietokonealan opiskelun. Huonojen työllistymisnäkymien takia hän kuitenkin päätyy miettimään opintojen keskeyttämistä ja siirtymistä takaisin yrittäjäksi.

Hän perustaa moottoriajoneuvoja myyvän liikkeen ja hakee yritystoiminnan aloittamiseen elinkeinotukea Elolta. Hän toimittaa yritystoiminnastaan suunnitelman ja kannattavuuslaskelman, joiden pohjalta hänelle maksetaan yrityksen perustamiseen liittyvien kulujen korvauksena 7 500 euroa. Lisäksi hänelle maksetaan kuntoutusraha kuuden ensimmäisen yritystoimintakuukauden ajalta.

Esimerkki 3

46-vuotias ompelija on työskennellyt huonekalutehtaan palveluksessa. Hän joutuu lopettamaan ompelutyön olkapää- ja niskavaivojen takia. Hän hakee Elolta työeläkekuntoutusta, joka myönnetään hänelle.

Ompelijan apuna kuntoutuksen suunnittelussa on yksityinen palveluntuottaja, jonne Elo on ohjannut hänet. Kuntoutussuunnitelmana on perustaa oma vaatekauppa, minkä sopivuus työkyvylle varmennetaan työkokeilulla.

Ompelija aloittaa työkokeilun ja hakeutuu lisäksi työvoimatoimiston yrittäjäkurssille. Sen jälkeen hän hankkii liiketilat yrityksen perustamista varten yhdessä toisen yrittäjän kanssa. Elo maksaa yrittäjälle kuntoutusrahan ja kulukorvauksia työkokeilun ja yrittäjäkurssin ajalta.


Ota yhteyttä

Ennakkoneuvonta kuntoutusasioissa

020 694 726

Neuvonta kuntoutushakemuksen
tultua vireille

020 694 723

(ark. 8–16.30)

Miten hakeudun työeläkekuntoutukseen?

  1. Olet huomannut vaikeuksia selvitä työstäsi. 
  2. Käyt lääkärillä, jonka kanssa keskusteltuasi toteatte, että sinulla on työkyvyttömyyden uhka ja tarvitset tukea työssäjaksamiseen. Keskustelussa mietitte, miten ja millä tukimuodoilla voisit palata omaan työhösi, tai onko työhönpaluu ylipäätään mahdollinen. 
  3. Lääkäri kirjoittaa lausunnon, jossa hän toteaa työkyvyttömyyden uhan. Lisäksi lääkäri ottaa kantaa siihen, olisiko kuntoutuksesta apua sinulle ja millainen kuntoutus sinua hyödyttäisi. 
  4. Tämän jälkeen otat yhteyttä Elon kuntoutuksen asiantuntijaan tai lähetät hakemuksen suoraan meille, jos olette lääkärin kanssa saaneet jo luotua kuntoutussuunnitelman. 
  5. Saat meiltä Elosta päätöksen oikeudestasi työeläkekuntoutukseen. Ennakkopäätöksen ansiosta saat 9 kuukautta aikaa suunnitella esimerkiksi yhdessä kuntoutusasiantuntijamme kanssa, mikä on sinulle sopivin tapa kuntoutua takaisin työelämään.

Työeläkekuntoutus yrittäjälle

Työeläkekuntoutus yrittäjälle