Jumplink

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

På den här sidan sammanställer vi fakta som Elos kunder kan ha nytta av i det aktuella läget. Sidan uppdateras enligt behov.
Läs mer

Vem ska teckna en FöPL-försäkring?

Som företagare försäkrar du dig själv med en FöPL-försäkring för företagare. Försäkringen tillämpas på företagare, vilka har en arbetsinkomst motsvarande en arbetsinsats på minst 7 958,99 euro per år.

Läs närmare

Trygghet redan under yrkesbanan

Företagarens sociala trygghet grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Utöver arbetspensionen ger försäkringen trygghet i många olika livssituationer, t.ex. vid sjukdom, familjetillökning och arbetslöshet.

Läs närmare

Sköt ärendena i webbtjänsten

  • Skriv ut intyg.
  • Be om betalningstid för din faktura.
  • Ändra arbetsinkomsten.
  • Meddela om ändringar i uppgifterna.
Ta i bruk tjänsten här >
Ladda Yrittäjän mobiili här >
InnehållsbildLogga in i tjänsten
Bild FöPL-räknare

FöPL-räknare

Med hjälp av Elos mångsidiga FöPL-räknare kan du uppskatta på vilket sätt FöPL-arbetsinkomstens storlek inverkar på din framtida arbetspension och försäkringsavgifterna. Dessutom kan du uppskatta på vilket sätt din FöPL-arbetsinkomst inverkar på olika sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen.
Gå till FöPL-räknaren

Hur ska jag handla i följande situationer?

InnehållsbildJag ämnar ta ut familjeledighet
InnehållsbildJag har insjuknat
InnehållsbildFullmakt för redovisningsbyrå
InnehållsbildBolagsformen eller företaget har ändrat
InnehållsbildMin företagsverksamhet har upphört
InnehållsbildJag vill ha min faktura i elektronisk form

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.