Elos webbtjänsten för skötseln av ArPL- och FöPL-ärenden, pensionstjänsten, de elektroniska blanketterna för ansökan om försäkring och avtalet om användning av webbtjänsten, som ger dig tillgång till Elos webbtjänst, ur drift på lördagen den 14.9. kl. 08−15 på grund av systemändringar. Vi beklagar eventuella olägenheter som driftavbrottet orsakar.

Innehållsbild

Vem ska teckna en FöPL-försäkring?

Som företagare försäkrar du dig själv med en FöPL-försäkring för företagare. Försäkringen tillämpas på företagare, vilka har en arbetsinkomst motsvarande en arbetsinsats på minst 7 799,37 euro per år.

Trygghet redan under yrkesbanan

Företagarens sociala trygghet grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Utöver arbetspensionen ger försäkringen trygghet i många olika livssituationer, t.ex. vid sjukdom, familjetillökning och arbetslöshet.

Sköt ärendena i webbtjänsten

  • Skriv ut intyg.
  • Be om betalningstid för din faktura.
  • Ändra arbetsinkomsten.
  • Meddela om ändringar i uppgifterna.
Ta i bruk tjänsten här >
Ladda Yrittäjän mobiili här >
Bild FöPL-räknare

FöPL-räknare

Med hjälp av Elos mångsidiga FöPL-räknare kan du uppskatta på vilket sätt FöPL-arbetsinkomstens storlek inverkar på din framtida arbetspension och försäkringsavgifterna. Dessutom kan du uppskatta på vilket sätt din FöPL-arbetsinkomst inverkar på olika sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen.

Hur ska jag handla i följande situationer?

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.