Jumplink

Elos kunder får flexibel betalningstid för sina försäkringsavgifter på grund av coronasituationen

Det är möjligt att få förlängd betalningstid för arbetspensionsavgifterna utan dröjsmålsränta i fråga om fakturor som förfaller till betalning under perioden 20.3–30.6.2020.  I fråga om ArPL gäller ändringen löner som betalas under perioden februari–maj. Betalningstiden kommer inte automatiskt till fakturorna, utan betalningstid måste begäras skillt. I fråga om FöPL gäller ändringen avgiftsposter som förfaller till betalning 20.3–30.6.2020. 
Innehållsbild
Till exempel förfaller ArPL-avgifterna för de löner som betalas i februari normalt till betalning 31.3.2020 och man har kunnat be om 1 månad förlängd betalningstid.  I och med ändringen kan man nu dessutom be om att betalningstiden förlängs med ytterligare 3 månader, varvid förfallodagen blir först 31.7.2020. På motsvarande sätt kan betalningen av FöPL-avgifter som förfaller 20.3.2020 flyttas fram och betalas 22.6.2020.  

Gå in på webbtjänsten

Det är enklast att förlänga betalningstiden i Elos webbtjänst. Du kan be om förlängd betalningstid för företagets alla försäkringsavgifter som förfaller under den angivna perioden. Begäran om förlängd betalningstid kan göras inom 28 dagar efter förfallodagen. När vi behandlat din begäran om förlängd betalningstid skickar vi dig en ny faktura med ny förfallodag.  

Om din företagsverksamhet har förändrats till följd av coronavirussituationen eller arbetet har minskat kan du ändra din FöPL-arbetsinkomst eller vid behov avsluta din FöPL-försäkring.Även dessa ändringar gör du enklast i Elos webbtjänst.

Vid problemsituationer kan du kontakta Elos kundtjänst tfn 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30. Vänligen beakta att vår kundtjänst tidvis kan vara överbelastad på grund av coronavirussituationen.  Det är enklast att sköta sina ärenden i Elos webbtjänst. 

På ansökan av arbetspensionsbolagen har social- och hälsovårdsministeriet stadfäst en undantagsbestämmelse i villkoren för ArPL- och FöPL-försäkringarna, enligt vilken arbetspensionsbolagen har möjlighet att bevilja sina kunder 3 månader förlängd betalningstid utan dröjsmålsränta. Undantagsbestämmelsen är tidsbunden och gäller endast försäkringsavgifter vilkas förfallodag ligger inom perioden 20.3.2020–30.6.2020. I normala situationer läggs dröjsmålsräntan (8 %) alltid till avgiftsbeloppet om avgiften betalas efter den angivna förfallodagen. När arbetspensionsförsäkringsavgiften uträknas beaktas alltid försäkringsavgiftsräntan (2 %) som utgör en del av arbetspensionsavgiften. 

Information till våra kunder med anledning av coronaviruset

På den här sidan sammanställer vi fakta som Elos kunder kan ha nytta av i det aktuella läget. Sidan uppdateras enligt behov.