Jumplink

FöPL-räknare

Du kan beräkna priset på försäkringen, framtida pensionbelopp och socialskyddsnivån med hjälp av vår FöPL-räknare.  
Gå till FöPL-räknaren

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.