Företagarens pensionsskydd

Arbetspensionen ger trygghet då inkomsterna minskar till följd av ålderdom, arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet eller till följd av att familjeförsörjaren avlider.

Ålderspension
Ålderspension kan tas ut tidigast från ingången av den månad som följer efter att den lägsta
pensionsåldern uppnåtts.
Ålderspension >

Partiell förtida ålderspension
Vid behov kan ålderspension tas ut partiellt redan före 61 års ålder.
Partiell förtida ålderspension >

Deltidspension
Deltidspension slopas som pensionsform, men löpande deltidspensioner fortsätter som hittills.
Deltidspension >

Invalidpension   
Invalidpension tryggar utkomsten om din arbetsförmåga försvagas.
Invalidpension >

Familjepensionen
Familjepensionen tryggar den efterlevande makens eller makans och de minderåriga barnens utkomst vid dödsfall.
Familjepension >

Arbetspensionsrehabilitering
Med hjälp av arbetspensionsrehabilitering kan man förbättra arbetstagarens och företagarens möjligheter att fortsätta i arbetslivet då arbetsförmågan försämrats.
Arbetspensionsrehabilitering >

Arbetslivspension
Med hjälp av arbetslivspension kan personer med en lång och tung yrkesbana gå i pension redan vid 63 års ålder, om de arbetat i 38 år och arbetsförmågan är nedsatt. År 2017 beviljas arbetslivspension som ålderspension, eftersom den lägsta åldern för ålderspension är densamma, dvs. 63 år.


Har du för avsikt att snart gå i pension?

Närmare information om pensionsskyddet för företagare och hur du ansöker om pension finns under sektionen Privatpersoner. Pensionsskydd och ansökan om pension 

Pensionsutdraget innehåller information om pensionsskyddet

Arbetstagare och företagare får regelbundet ett utdrag med information om den intjänade pensionen. Du kan även granska ditt pensionsutdrag i vår pensionstjänst.

Information om pensionsutdraget 
Pensionstjänsten (på finska) >