Försäkrandet av arbetstagare

Då du i egenskap av arbetsgivare avlönar en arbetstagare, ska du försäkra hans eller hennes anställning med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL). Detta tryggar arbetstagarens arbetspensionsskydd.

Arbetsgivaren kan vara ett företag, ett samfund eller ett privathushåll.

Försäkring ska tecknas senast inom den månad som följer på den första löneutbetalningsmånaden. Om försäkringen försenas, höjs försäkringsavgifterna för den tid försäkring tecknas retroaktivt.

Mer information om ArPL-försäkringen >

Ta en ArPL-försäkring >


Teckna en ArPL-försäkring

Ta försäkring på nätet > 
Be oss ta kontakt >

Vi betjänar dig även på Fennias, LokalTapiolas och Turvas servicekontor.