FöPL-försäkring i olika livssituationer och vid förändringar i företagsverksamheten

Olika livssituationer kan inverka på din FöPL-försäkring. FöPL ger även trygghet i olika livssituationer.

Ändring av bolagsform eller omstrukturering

Om du efter en ändring av bolagsformen eller en omstrukturering fortfarande omfattas av FöPL, fortsätter din nuvarande FöPL-försäkring och ändringarna införs i denna. Meddela oss det nya eller förändrade företagets officiella namn, FO-nummer, adress samt tidpunkten för ändringen. Meddela också om du vill att FöPL-försäkringen faktureras företaget eller dig personligen.

Då företagaren insjuknar

Du kan inte hålla en paus med betalningarna i FöPL-försäkringen. Under en längre sjukledighet kan FöPL-försäkringen emellertid avslutas. I sådant fall ska du ansöka om en ny FöPL-försäkring efter att du återgår till arbetet efter sjukledigheten.

FPA använder den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring som grund vid fastställandet av sjukdagpenningen.

Läs mer

FPA >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Företagarens familjeledighet

FöPL-försäkringen kan avslutas under en familjeledighet, såvida du inte arbetar under ledigheten. I sådant fall ska du ansöka om en ny försäkring efter att du återgår till arbetet. Om du arbetar under familjeledigheten, avslutas FöPL-försäkringen inte. Det kan emellertid vara skäl att justera FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar din arbetsinsats.

FPA använder den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring som grund vid fastställandet av föräldrapenningen.

Läs mer

FPA >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Företagarens arbetslöshet

En förutsättning för att en företagare ska få arbetslöshetsdagpenning är att företagarverksamheten har varit väsentlig på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Företagarverksamheten anses vara väsentlig om FöPL-arbetsinkomsten är minst 12 564,00 €/år (år 2017).Om din FöPL-arbetsinkomst är mindre än så, står du utanför arbetslöshetsskyddet. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, grundar sig beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning på din FöPL-arbetsinkomst.

Läs mer

Arbets- och näringsbyrån >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Risk för arbetsoförmåga

Om din arbetsförmåga har försämrats och du inte längre klarar av dina arbetsuppgifter, lönar det sig att kontakta den producent av företagshälsotjänster med vilken du ingått avtal om företagshälsovård. Tillsammans kan ni finna alternativ för att omorganisera arbetsuppgifterna så att du klarar av att fortsätta företagarverksamheten.

Läs mer

Stödjande av företagares arbetsförmåga och yrkesinriktad rehabilitering >

Pensionsskyddet då arbetsförmågan försämras >

Pensionering

Arbetspensionen ger trygghet då inkomsterna minskar till följd av ålderdom, arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet eller till följd av att familjeförsörjaren avlider.

Läs mer om

Pensioner >

Pensionstillväxten >

Att söka pensionn >


Olika livssituationer kan inverka på din FöPL-försäkring. FöPL ger även trygghet i olika livssituationer.

Ändring av bolagsform eller omstrukturering

Om du efter en ändring av bolagsformen eller en omstrukturering fortfarande omfattas av FöPL, fortsätter din nuvarande FöPL-försäkring och ändringarna införs i denna. Meddela oss det nya eller förändrade företagets officiella namn, FO-nummer, adress samt tidpunkten för ändringen. Meddela också om du vill att FöPL-försäkringen faktureras företaget eller dig personligen.

Då företagaren insjuknar

Du kan inte hålla en paus med betalningarna i FöPL-försäkringen. Under en längre sjukledighet kan FöPL-försäkringen emellertid avslutas. I sådant fall ska du ansöka om en ny FöPL-försäkring efter att du återgår till arbetet efter sjukledigheten.

FPA använder den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring som grund vid fastställandet av sjukdagpenningen.

Läs mer

FPA >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Företagarens familjeledighet

FöPL-försäkringen kan avslutas under en familjeledighet, såvida du inte arbetar under ledigheten. I sådant fall ska du ansöka om en ny försäkring efter att du återgår till arbetet. Om du arbetar under familjeledigheten, avslutas FöPL-försäkringen inte. Det kan emellertid vara skäl att justera FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar din arbetsinsats.

FPA använder den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring som grund vid fastställandet av föräldrapenningen.

Läs mer

FPA >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Företagarens arbetslöshet

En förutsättning för att en företagare ska få arbetslöshetsdagpenning är att företagarverksamheten har varit väsentlig på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Företagarverksamheten anses vara väsentlig om FöPL-arbetsinkomsten är minst 12 564,00 €/år (år 2017).Om din FöPL-arbetsinkomst är mindre än så, står du utanför arbetslöshetsskyddet. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, grundar sig beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning på din FöPL-arbetsinkomst.

Läs mer

Arbets- och näringsbyrån >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Risk för arbetsoförmåga

Om din arbetsförmåga har försämrats och du inte längre klarar av dina arbetsuppgifter, lönar det sig att kontakta den producent av företagshälsotjänster med vilken du ingått avtal om företagshälsovård. Tillsammans kan ni finna alternativ för att omorganisera arbetsuppgifterna så att du klarar av att fortsätta företagarverksamheten.

Läs mer

Stödjande av företagares arbetsförmåga och yrkesinriktad rehabilitering >

Pensionsskyddet då arbetsförmågan försämras >

Pensionering

Arbetspensionen ger trygghet då inkomsterna minskar till följd av ålderdom, arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet eller till följd av att familjeförsörjaren avlider.

Läs mer om

Pensioner >

Pensionstillväxten >

Att söka pensionn >


Olika livssituationer kan inverka på din FöPL-försäkring. FöPL ger även trygghet i olika livssituationer.

Ändring av bolagsform eller omstrukturering

Om du efter en ändring av bolagsformen eller en omstrukturering fortfarande omfattas av FöPL, fortsätter din nuvarande FöPL-försäkring och ändringarna införs i denna. Meddela oss det nya eller förändrade företagets officiella namn, FO-nummer, adress samt tidpunkten för ändringen. Meddela också om du vill att FöPL-försäkringen faktureras företaget eller dig personligen.

Då företagaren insjuknar

Du kan inte hålla en paus med betalningarna i FöPL-försäkringen. Under en längre sjukledighet kan FöPL-försäkringen emellertid avslutas. I sådant fall ska du ansöka om en ny FöPL-försäkring efter att du återgår till arbetet efter sjukledigheten.

FPA använder den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring som grund vid fastställandet av sjukdagpenningen.

Läs mer

FPA >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Företagarens familjeledighet

FöPL-försäkringen kan avslutas under en familjeledighet, såvida du inte arbetar under ledigheten. I sådant fall ska du ansöka om en ny försäkring efter att du återgår till arbetet. Om du arbetar under familjeledigheten, avslutas FöPL-försäkringen inte. Det kan emellertid vara skäl att justera FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar din arbetsinsats.

FPA använder den fastställda arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring som grund vid fastställandet av föräldrapenningen.

Läs mer

FPA >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Företagarens arbetslöshet

En förutsättning för att en företagare ska få arbetslöshetsdagpenning är att företagarverksamheten har varit väsentlig på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Företagarverksamheten anses vara väsentlig om FöPL-arbetsinkomsten är minst 12 564,00 €/år (år 2017).Om din FöPL-arbetsinkomst är mindre än så, står du utanför arbetslöshetsskyddet. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, grundar sig beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning på din FöPL-arbetsinkomst.

Läs mer

Arbets- och näringsbyrån >

Företagarnas i Finlands socialskyddsguide >

Risk för arbetsoförmåga

Om din arbetsförmåga har försämrats och du inte längre klarar av dina arbetsuppgifter, lönar det sig att kontakta den producent av företagshälsotjänster med vilken du ingått avtal om företagshälsovård. Tillsammans kan ni finna alternativ för att omorganisera arbetsuppgifterna så att du klarar av att fortsätta företagarverksamheten.

Läs mer

Stödjande av företagares arbetsförmåga och yrkesinriktad rehabilitering >

Pensionsskyddet då arbetsförmågan försämras >

Pensionering

Arbetspensionen ger trygghet då inkomsterna minskar till följd av ålderdom, arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet eller till följd av att familjeförsörjaren avlider.

Läs mer om

Pensioner >

Pensionstillväxten >

Att söka pensionn >


Har dina kontaktuppgifter ändrats?

Anmäl om ändringar i kontaktuppgifterna 


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska)