Avsluta FöPL-försäkringen

FöPL-försäkringen ska avslutas, om du avslutar din företagarverksamhet eller verksamheten är så pass småskalig att dina arbetsinkomster förblir under minimigränsen för att omfattas av FöPL (7 645,25 euro år 2017). FöPL-försäkringen ska också avslutas då verksamheten t.ex. på grund av en ändring av bolagsformen inte längre omfattas av FöPL.

Anmäl om att försäkringen avslutas till Elo: