FöPL-arbetsinkomst

Arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring inverkar direkt på hurdan pension och hurdant socialskydd du får. Värdet av ditt arbete är lika livsviktigt för dig som för ditt företag. Höj din FöPL-arbetsinkomst till rätt nivå! 

Elo, verkkopalvelut  Höj din FöPL-arbetsinkomst i webbtjänsten > 

 

FöPL-arbetsinkomst år 2017

7 645,25 €/år nedre gräns
  12 564,00 €/år gör det möjligt att omfattas av arbetslöshetsskyddet
173 625,00 €/år övre gräns

Anvisningar för fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten

  • Arbetsinkomsten ska motsvara den lön som skäligen skulle betalas om en annan person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas i ditt ställe, eller sådan ersättning som i övrigt kan anses motsvara ditt arbete.
  • FöPL-arbetsinkomsten motsvarar inte nödvändigtvis penninglönen. Du kan t.ex. av beskattningsmässiga orsaker lyfta en del av lönen som kapitalinkomst.
  • FöPL-arbetsinkomsten hänför sig inte heller direkt till företagsverksamhetens lönsamhet.
  • FöPL-arbetsinkomsten kan i allmänhet inte vara mindre än den bäst avlönade arbetstagarens lön.
  • Tillfälliga växlingar i de faktiska inkomsterna inverkar inte på FöPL-arbetsinkomstens belopp.

Pensionsskyddscentralens anvisningar för fastställande av arbetsinkomsten (pdf) > 

Om du bedriver företagarverksamhet i flera företag, försäkras all din företagarverksamhet med en och samma FöPL-försäkring. I arbetsinkomsten beaktas den sammanlagda arbetsinsatsen.

FöPL-arbetsinkomsten justeras automatiskt varje år med den lönekoefficient som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

Gör så här

När försäkringen börjar

I försäkringsansökan ger du ditt förslag till FöPL-arbetsinkomst. Elo fastställer arbetsinkomsten utifrån uppgifterna i din ansökan och ger ett beslut om den fastställda arbetsinkomstens belopp.

Senare

Du kan ändra din arbetsinkomst, om det sker ändringar i din företagsverksamhet eller i din arbetsinsats. Eftersom arbetsinkomsten inte kan ändras retroaktivt är det skäl att göra ändringen så fort som möjligt när det har skett en ändring som påverkar affärsverksamheten eller arbetsinsatsen.

Lämna en begäran om ändring av FöPL-arbetsinkomsten i vår webbtjänst >

FöPL-räknaren är till hjälp vid fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten
Testa med FöPL-räknaren hur FöPL-arbetsinkomsten inverkar på ditt pensionsbelopp och din försäkringsavgift. Du kan också jämföra på vilket sätt antalet betalningsposter inverkar på försäkringsavgiftens belopp. FöPL-räknare (på finska) > 

FöPL-arbetsinkomsten inverkar på din social trygghet

Din pension tillväxer på basis av den fastställda arbetsinkomsten. Även många av FPA:s förmåner fastställs utifrån arbetsinkomsten.

 

Så här inverkar arbetsinkomsten på din sociala trygghet