Företagararbete vid sidan av pensionen

Om du får ålderspension eller förtida ålderspension enligt arbetspensionslagarna är det frivilligt att teckna en FöPL-försäkring för företagarverksamheten.

En företagare som får deltidspension ska däremot försäkra sin företagarverksamhet.

  • För dem som är födda 1947 och senare fortsätter försäkringsskyldigheten fram till 68 års ålder.
  • För dem som är födda före 1947 fortsätter försäkringsskyldigheten fram till 65 års ålder.

Företagarverksamhet som bedrivs under tid med invalidpension och delinvalidpension ska försäkras enligt FöPL, om villkoren för försäkringsskyldighet i övrigt uppfylls.