Innehållsbild

Bästa företagare,

Vi har sammanställt aktuell information för dig om FöPL-försäkringen 2019.

FöPL-arbetsinkomsten 2019:

  • Nedre gräns 7 799,37 €
  • Möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet 12 816 €
  • Övre gräns 177 125 €

Avgiftsgrunderna för din FöPL-försäkring 2019

Din fastställda försäkringsavgift för nästa år finns nu i Elos webbtjänst.

FöPL-räknare

Med hjälp av Elos mångsidiga FöPL-räknare kan du enkelt uppskatta på vilket sätt FöPL-arbetsinkomstens storlek inverkar på din framtida arbetspension och försäkringsavgifterna. Dessutom kan du uppskatta på vilket sätt din FöPL-arbetsinkomst inverkar på olika sociala förmåner, t.ex. sjukdagpenningen.

Bild FöPL-räknare
Innehållsbild

Sköt ärendena i webbtjänsten

  • Skriv ut intyg.
  • Be om betalningstid för din faktura.
  • Ändra arbetsinkomsten.
  • Meddela om ändringar i uppgifterna.

Ta i bruk tjänsten här >

Får du redan fakturorna i elektronisk form?

Om ditt företag har en nätfakturaadress, kan du godkänna den i vår webbtjänst. Logga in i webbtjänsten som företagskund.

Företagare, är du beredd på det nya inkomstregistret?

Om du betalar lön åt dig själv, ska du anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019. Läs mera på inkomstregistrets nätsidor >
Innehållsbild
Innehållsbild

Elos telefontjänst i försäkringsärenden har valts till landets bästa i sin egen serie i jämförelsen Asiakkaan ääni (Kundens röst) år 2018. Läs mer på finska >

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.