Jumplink

FöPL-försäkring år 2020

Årsskiftet medförde många förändringar. I denna sida har vi sammanställt viktig information om förändringen i hur FPA:s dagpenningar fastställs samt om FöPL-försäkring år 2020.

FPA:s sjukdagpenning och föräldradagpenning fastställs på nytt sätt fr.o.m. 1.1.2020

Från början av år 2020 FPA:s dagpenningsförmåner ändrade. En hel ny årsinkomst användas vid beräkning av dagpenningen för en företagare som blir till exempel sjukskriven. Årsinkomsten beräknas utifrån de tolv kalendermånader som föregått den kalendermånad då rätten till förmåner börjar.

På grund av reformen är det ännu viktigare att ständigt hålla FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå som återspeglar den faktiska arbetsinsatsen. Sjukdagpenningen kan inte längre baseras på inkomsterna under de sex månader som föregår dagpenningsperioden, även om de är över 20 % högre än de inkomster som konstaterats i föregående beskattning.

Lagändringen berör alla dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen, dvs. sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning och föräldradagpenning. Till föräldradagpenningarna hör moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning.

Läs mer om förändringen >

FöPL-arbetsinkomsten 2020:

  • Nedre gräns 7 958,99 €
  • Möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet 13 076 €
  • Övre gräns 180 750 €

Avgiftsgrunderna för din FöPL-försäkring 2020

Din fastställda försäkringsavgift för år 2020 finns nu i Elos webbtjänst.

Planerar du att anställa någon?

Då du som arbetsgivare anställer en arbetstagare, ska du försäkra honom eller henne med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL).

Läs mer när du behöver en ArPL-försäkring >

Innehållsbild

Bästa telefontjänst

Elos telefontjänst i försäkringsärenden har valts till landets bästa i sin egen serie i jämförelsen Asiakkaan ääni (Kundens röst) år 2019. Läs mer på finska >

Sköt ärendena i webbtjänsten

  • Skriv ut intyg.
  • Be om betalningstid för din faktura.
  • Ändra arbetsinkomsten.
  • Meddela om ändringar i uppgifterna.

Ta i bruk tjänsten här >

Får du redan fakturorna i elektronisk form?

Om ditt företag har en nätfakturaadress, kan du godkänna den i vår webbtjänst. Logga in i webbtjänsten som företagskund.

Våra fakturor får en ny layout

Vi kommer att ändra fakturornas layout i syfte att göra dem modernare och tydligare. Layouten förnyas stegvis, vilket innebär att du kan få fakturor med både ett bekant och ett nytt utseende under 2020.

Först kommer vi att förnya gottgörelsefakturornas layout. Förutom layouten kommer vi även att förbättra vår service så att de kunder som valt nätfaktura i fortsättningen även får eventuella
gottgörelsefakturor i elektronisk form.

Företagare, anmäl löneinkomst till inkomstregistret

Om du betalar lön åt dig själv, ska du anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019. Läs mera på inkomstregistrets nätsidor >

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.