Jumplink

FöPL-arbetsinkomst

Arbetsinkomsten är värdet på den arbetsinsats som du ger ditt företag. Arbetsinkomsten ska motsvara den lön som skäligen skulle betalas om en annan person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas i ditt ställe, eller sådan ersättning som i övrigt kan anses motsvara ditt arbete.

Arbetsinkomsten fastställs alltid på årsnivå, men du kan ändra det under året från anmälningstidpunkten framåt.

Arbetsinkomsten motsvarar inte nödvändigtvis penninglönen.

Arbetsinkomsten kan inte fastställas utifrån lönsamheten, och den är inte beroende av tillfälliga variationer i inkomsterna.

Arbetsinkomst år 2021:

  • Nedre gräns 8 063,57 € 
  • Möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet 13 247 €
  • Övre gräns 183 125 € 

Om du bedriver företagarverksamhet i flera företag, försäkras all din företagarverksamhet med en och samma FöPL-försäkring. I arbetsinkomsten beaktas den sammanlagda arbetsinsatsen.

Din FöPL-arbetsinkomst justeras automatiskt varje år med den lönekoefficient som social- och hälsovårdsministeriet fastställer. Lönekoefficienten ser till att din arbetsinkomst hålls på den allmänna löne- och prisnivån.

Bild FöPL-räknare

FöPL-räknare

Med FöPL-räknaren granskar du enkelt hur arbetsinkomsten inverkar på din pension och din sociala trygghet. Gå till FöPL-räknaren.