Tips för nyetablerade företagare

Två av de effektivaste företagen inom branschen, Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag gick samman i januari 2014. Vi har utmärkta förutsättningar att utveckla allt bättre tjänster och lösningar som stöder tillväxten i våra kundföretag. De rörelsekostnader som inbesparas som en följd av synergifördelarna kommer att synas som avgiftsnedsättningar för kunderna efter fusionsskedet.

Elo är Finlands tredje största arbetspensions-bolag och det främsta valet för största delen av företagarna. Vi bidrar till välfärd genom att stöda flitiga företagare och blomstrande företag och genom att främja välbefinnandet på arbetsplatser och hos enskilda individer. Våra experter står till tjänst i alla arbetspensionsärenden.

I Elo är det gott att vara – Välkommen till Elo alla nya och gamla kunder!

Ta en FöPL-försäkring >
 
Be oss ta kontakt >

Nedsatt avgift för nyetablerade företagare

Som nyetablerad företagare får du 22 procent rabatt på avgiften under de 48 första verksamhetsmånaderna.

Om den första företagarperioden som har börjat efter 1.1.2001 upphör och du fortsätter med verksamheten senare, får du rabatt även för denna andra företagarperiod, förutsatt att månader som berättigar till rabatt ännu återstår. Nedsatt avgift beviljas inte för en tredje period, även om den totala verksamhetstiden skulle vara kortare än 48 månader.

Rabatten för nyetablerade företagare gäller också företagare som övergår från ArPL till FöPL. Som företagare kan du välja om du betalar FöPL-avgiften själv eller om ditt företag gör det.

Obs! Kom ihåg att teckna en FöPL-försäkring inom sex månader från det att företagarverksamheten började.

FöPL-försäkringsavgift >

FöPL ger trygghet för dig och din familj

Företagarens egen sociala trygghet kommer ofta i skymundan när man grundar ett företag, då det är så många andra viktiga saker att hålla reda på. Som företagare är det emellertid ytterst viktigt att du tryggar din egen framtid redan från början. FöPL-försäkringen utgör grunden för företagarens sociala trygghet. Den ger trygghet förutom för dina pensionsdagar, även för dig själv och din familj om företagsverksamheten av någon orsak skulle avbrytas.

FöPL-arbetsinkomst och social trygghet >

FöPL-arbetsinkomst >