Minneslista för nyetablerade företagare

Här får du en liten lista på ärenden som det lönar sig att begrunda då du börjar som företagare.

Planera

 • Fundera vilka som är dina starka sidor.
 • Gör upp en noggrann företagsidé och utnyttja tillbuds stående experthjälp. 

Kartlägg situationen

 • Red ut marknadssituationen och konkurrenterna.
 • Fundera ut hur du skiljer dig från konkurrenterna.
 • Begrunda varifrån du kan få hjälp med finansieringen.
 • Fundera vilket läge som skulle vara bäst för ditt företag. 

Var realistisk

 • Gör upp en affärsverksamhetsplan som grundar sig på fakta.
 • Överväg om din företagsidé är lönsam.
 • Säkerställ den ekonomiska balansen: du ska varken undervärdera utgifterna eller övervärdera inkomsterna. 

Välj lämplig bolagsform

 • Aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag?
 • Har du funderat på att köpa ett fungerande företag eller ett franchisekoncept?

Bestäm företagets omfattning? Tillväxt?

 • Räcker din egen arbetsinsats eller har du för avsikt att genast avlöna arbetstagare?
 • Fungerar du som företagare ensam eller kommer du att ha delägare i företaget?
 • Efter att planeringen har slutförts, ska du lämna in en etableringsanmälan. 

Lägg ut funktioner

 • Gör inte allting själv!
 • Välj de rätta samarbetsparterna (bank, försäkringsbolag, bokföringsbyrå, underleverantörer, lokaliteter …)
 • Låt en expert kartlägga riskerna inom branschen. 

Bilda nätverk

 • Håll dig uppdaterad – besök seminarier, evenemang, mässor o.d. inom ditt område.
 • Dra nytta av dina vänners och bekantas erfarenheter.
 • Kartlägg olika föreningar och organisationer inom din bransch.

Må bra

 • Det är viktigt att företagaren sköter om sin egen hälsa både i arbetet och på fritiden. Till dina skyldigheter hör också att stöda välbefinnandet bland dina arbetstagare – arbetstagare som mår bra gör ett bättre arbete! Från Elo får du också stöd och råd i ärenden som gäller arbetshälsan.