Framgång på ett meningsfullt sätt!

Välkommen till en webbplats om stödjandet av företagarnas arbetshälsa! Hos oss på arbetspensionsbolaget Elo är vi måna om att företagarna mår bra och vi vill för vår egen del säkerställa att du hålls frisk och i sinom tid kan gå i pension i gott skick.

Temat på våra företagarsidor är ”Framgång på ett meningsfullt sätt”. Företagandet är meningsfullt och belönande, då företaget har en välfungerande strategi och du också har tillräckligt med fritid för allt annat. På så sätt har du möjlighet att förnya dig och att nå framgång på marknaden också i framtiden.

  • Har ditt företag växt under de senaste åren eller har du blivit tvungen att anpassa verksamheten till den förändrade omvärlden? Om du svarade ja, läs avsnittet Förmåga att Leda utvecklingen.
  • Vill du utveckla arbetsprocesserna i ditt företag? Verktyg för detta hittar du under avsnittet Utveckla dig själv som innovatör.
  • Samarbetsnätverken är livsviktiga för företagaren. Mer information om dessa finns under Bygg ett stödnätverk.
  • Mer information om företagshälsovård och arbetspensionsbolagens yrkesinriktade rehabilitering finns under respektive rubriker.

Elos Företagarmätare undersökte finska företagare – kolla resultatet

Elo genomförde under hösten 2016 en bred enkätundersökning. Syftet med undersökningen var att reda ut företagarnas välbefinnande i arbetet och vilka faktorer som inverkar på det samt företagens framgångsfaktorer. Nästan 2 000 företagare svarade på enkäten.

Sammandrag av undersökningen (pdf) >
Pressmeddelande: Undersökning: Engagerade tillväxtföretagare löper risk att bli utbrända >

 


KARTLÄGG DIN ARBETSHÄLSA

Genom att använda Elos tjänst för kartläggning av företagarens arbetshälsa, får du information om ditt eget välmående. Svara på frågor om ditt välbefinnande och ditt företags verksamhet. Utifrån dina svar får du en bedömning av din arbetshälsa samt Elos tips om hur du kan stöda välbefinnandet i arbetet.

Kartlägg din arbetshälsa här >