Bygg ett nätverk som stöder din företagsverksamhet och ditt välbefinnande

Då du utvidgar din bekantskapskrets med ansedda experter inom olika branscher, får du ett utmärkt stödnät för din affärsverksamhet och din arbetsförmåga. Bekanta dig med olika experter i god tid så att du vet vem du kan be om råd när det uppstår problem. Via nätverken får du också information om utbildning som utökar din yrkesskicklighet.

Nyttan med nätverkandet:

  • Du kan koncentrera dig på ditt företags kärnkompetens och skaffa sakkunniga att sköta alla andra ärenden. Begrunda t.ex. om du har tillräckliga kunskaper i marknadsföring eller om du behöver en marknadsförings- eller kommunikationsbyrå som stöd.
  • Genom att omsorgsfullt planera arbetsfördelningen mellan ditt företag och dina samarbetsparter får du smidiga leveranskedjor. Anteckna även i avtalen vad var och en gör.
  • Det gynnar både dig själv och dina samarbetsparter om var och en sköter en så lämplig bit av leveranskedjan som möjligt. Fokusera på ärenden som är väsentliga för din affärsverksamhet och utvecklandet av den.
  • Du kan använda andra företagare som bollplank och utbyta erfarenheter. Du kommer i kontakt med andra företagare t.ex. via företagarorganisationerna.
  • Du lär dig nya saker. Företagarorganisationerna och handelskammaren ordnar bland annat utbildning för sina medlemmar.
  • Det är lättare att hitta vikarier vid semester och sjukledigheter.
  • Du får stöd med att utveckla din affärsverksamhet (business coaching) och din livskontroll (coaching). I mentalt belastande servicearbete, konsultarbete eller motsvarande kan du få stöd i form av handledning.


Coach eller arbetshandledare som stöd?

Bygg upp ett stödnät som hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat i din företagsverksamhet.

Coaching förbättrar prestationsförmågan, arbetssätten och beslutsfattandet inom affärsvärlden. Erfarenheten har visat att både lönsamhet och kvalitet förbättras då företaget dryftar de bästa arbetssätten tillsammans med en sakkunnig coach. Coaching förbättrar också samarbetet samt företagarens och den närmaste kretsens belåtenhet i arbetet.

Arbetshandledning innebär att frågor i anslutning till arbetet, arbetsgemenskapen och den egna arbetsrollen begrundas tillsammans med en utbildad arbetshandledare. Målet är att frigöra krafter och kreativitet och att identifiera arbetets gränser. Inom vissa branscher, t.ex. inom det sociala området, rekommenderas att arbetshandledning förankras som en fortlöpande åtgärd bl.a. för hanteringen av svåra klientkontakter. Arbetshandledning stöder företagaren att orka i arbetet.

Läs mer:
Finlands Coach Förening rf >
Suomen työnohjaajat ry >