Jumplink

Teckna en FöPL-försäkring

Innehållsbild

Bli kund hos Elo

Det är mycket som ska skötas under vardagen utan att också behöva fundera på arbetspensionsärendena. På Elo vill vi därför göra de så enkelt, snabbt och smidigt som möjligt för dig att sköta dina ärenden. Hos oss sköts saker och ting mellan människor.

Vart tredje företag och över 40 procent av företagarna i Finland har valt Elo. Välkommen till bolaget med känsla för service!

Du tecknar en ArPL-försäkring enkelt genom att fylla i en elektronisk försäkringsansökan. 

Överflytta din FöPL-försäkring till Elo

Om du redan har en gällande FöPL-försäkring i ett annat bolag, kan du flytta över din försäkring till Elo. Försäkringen kan överflyttas den första dagen i januari, april, juli eller oktober genom att lämna in en överflyttningsanmälan till oss senast tre månader innan den önskade dagen för överflyttningen. Vi sköter uppsägningen i det tidigare bolaget på dina vägnar.

Ärenden som gäller överflyttningen av försäkringen och nya försäkringsansökningar kan du även sköta hos våra samarbetspartners Fennia, LokalTapiola och Turva.

När behövs en FöPL-försäkring?

Du behöver en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) inom sex (6) månader efter att företagarverksamheten inletts.

I försäkringen tillväxer den pension som betalas i sinom tid och den ger dig ekonomisk trygghet i händelse av eventuell arbetsoförmåga och arbetslöshet. Försäkringen innehåller familjepensionsskydd som tryggar familjens försörjning och den inverkar på den sociala tryggheten t.ex. på de sjuk- och föräldrapenningar som FPA utbetalar.

Du kan teckna försäkring retroaktivt för innevarande kalenderår och de tre (3) föregående kalenderåren. Det lönar sig emellertid att teckna försäkring i god tid, eftersom det kan uppbäras en förhöjd avgift för dröjsmålstiden, om försäkringen tecknas över sex (6) månader för sent.

Om du inte är säker på om du behöver teckna en FöPL-försäkring, kontakta vår kundtjänst så reder vi ut saken tillsammans. Vi står till tjänst vardagar kl. 8.00–16.30 på nummer 020 694 730.

 

Läs närmare om FöPL-försäkring >

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.