Teckna en FöPL-försäkring

Bli kund hos Elo

Det är mycket som ska skötas under vardagen utan att också behöva fundera på arbetspensionsärendena. På Elo vill vi därför göra de så enkelt, snabbt och smidigt som möjligt för dig att sköta dina ärenden. Hos oss sköts saker och ting mellan människor.

Vart tredje företag och över 40 procent av företagarna i Finland har valt Elo. Välkommen till bolaget med känsla för service!

Du tecknar en ArPL-försäkring enkelt genom att fylla i en elektronisk försäkringsansökan. 

Överflytta din FöPL-försäkring till Elo

Om du redan har en gällande FöPL-försäkring i ett annat arbetspensionsbolag, kan du flytta över din försäkring till Elo, om du så önskar. En försäkring kan överflyttas fyra gånger om året. Försäkringen ska emellertid ha varit i kraft i det tidigare bolaget minst ett år innan den överflyttas till det nya bolaget.

Vi sköter uppsägningen i det tidigare bolaget på dina vägnar. Uppsägningen ska göras skriftligen senast tre månader före den önskade dagen för överföringen. Försäkringen kan sägas upp att upphöra den sista mars, juni, september eller december.

Ärenden som gäller överflyttningen av försäkringen och nya försäkringsansökningar kan du även sköta hos våra samarbetspartners Fennia, LokalTapiola och Turva.

När behövs en FöPL-försäkring?

Du behöver en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) inom sex (6) månader efter att företagarverksamheten inletts.

I försäkringen tillväxer den pension som betalas i sinom tid och den ger dig ekonomisk trygghet i händelse av eventuell arbetsoförmåga och arbetslöshet. Försäkringen innehåller familjepensionsskydd som tryggar familjens försörjning och den inverkar på den sociala tryggheten t.ex. på de sjuk- och föräldrapenningar som FPA utbetalar.

Du kan teckna försäkring retroaktivt för innevarande kalenderår och de tre (3) föregående kalenderåren. Det lönar sig emellertid att teckna försäkring i god tid, eftersom det kan uppbäras en förhöjd avgift för dröjsmålstiden, om försäkringen tecknas över sex (6) månader för sent.

Om du inte är säker på om du behöver teckna en FöPL-försäkring, kontakta vår kundtjänst så reder vi ut saken tillsammans. Vi står till tjänst vardagar kl. 8.00–16.30 på nummer 020 694 703.


Läs närmare om FöPL-försäkring >

Elo står till din tjänst

Elo står till din tjänst. Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 730 vardagar kl. 8–16.30.