Förvaltningsrådet

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska arbetspensionsbolagen ha ett förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka den förvaltning som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådets övriga uppgifter uppräknas i lagen och i bolagsordningen. Elos förvaltningsråd består av 44 medlemmar som väljs på den ordinarie bolagsstämman. Medlemmarnas mandattid är tre år och en tredjedel av medlemmarna står i tur att avgå varje år. Av medlemmarna i förvaltningsrådets väljs hälften bland personer som föreslagits av arbetsgivarnas viktigaste centralorganisationer. Antalet valda medlemmar som representerar de personer som förslagits av arbetsgivarna respektive löntagarna ska vara lika många.

Förvaltningsrådet väljer varje år bland sig en ordförande och viceordförande.


Förteckning över medlemmarna i förvaltningsrådet

Ordförande:
Klaus Saarikallio, Normek Group Oy, står i tur att avgå 2019

första vice ordförande
Pekka Kampman, projektchef, Y-säätiö, står i tur att avgå 2020

andra vice ordförande
Ilkka Brotherus, verkställande direktör, Sinituote Oy, står i tur att avgå 2021

Medlemmar:
Vesa Aallosvirta, organisationschef, Industrifacket rf, står i tur att avgå 2020
Antti Hakala, direktör, Fackförbundet Pro, står i tur att avgå 2021 
Maria Hanho, verkställande direktör, Vaissi Oy, står i tur att avgå 2020
Nanna Hietala, styrelseordförande, MSK Group Oy, står i tur att avgå 2020
Maija Hjelt, ekonomidirektör, Veikkaus Ab, står i tur att avgå 2021
Sauli Huikuri, styrelseordförande, Hätälä Oy, står i tur att avgå 2021 
Tero Jussila, ekonomidirektör, Maintpartner Group Oy, står i tur att avgå 2020
Esko Jääskeläinen, verkställande direktör, Suur-Seudun Osuuskauppa, står i tur att avgå 2019
Olavi Kaukonen, verkställande direktör, A-klinikkasäätiö,står i tur att avgå 2020
Jaakko Kiiski, verksamhetsledare, Privatsektorns Chefer och Specialister YTY rf, står i tur att avgå 2019
Kalle Kujanpää, ekonomidirektör, Finn-Power Oy,står i tur att avgå 2021  
Veli-Matti Kuntonen, ordförande, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL rf., står i tur att avgå 2021
Lasse Laurikainen, vice ordförande, Ingenjörsförbundet IL rf., står i tur att avgå 2021
Mikko Leppälä, vice president, Nipromec Group står i tur att avgå 2020
Harri Miettinen, verkställande direktör,Kymen Seudun Osuuskauppa, står i tur att avgå 2019
Pekka Metsi, verkställande direktör, Granlund Oy, står i tur att avgå 2019
Timo Mäki-Ullakko, verkställande direktör, Pirkanmaan Osuuskauppa, står i tur att avgå 2021
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland, står i tur att avgå 2020
Terhi Penttilä
, verkställande direktör, Länsilinjat Oy,  står i tur att avgå 2020
Heikki Pesu, verkställande direktör, Are Oy, står i tur att avgå 2019
Marko Piirainen, ordförande, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf., står i tur att avgå 2020
Katariina Poskiparta, verkställande direktör, Studenternas hälsovårdsstiftelse, står i tur att avgå 2019
Antti Rantalainen, koncernchef, Rantalainen-Yhtiöt Oy, står i tur att avgå 2021
Merja Rinne, förbundschef, Industrifacket rf, står i tur att avgå 2019
Ansu Saarela, ekonomidirektör, Bauhaus & Co Ky,står i tur att avgå 2019  
Antti Sahi, verksamhetsledare, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, står i tur att avgå 2019
Paula Salastie, koncernchef, Teknos Group Oy, står i tur att avgå 2019
Kimmo Simberg, verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, står i tur att avgå 2020
Tommi Sova, verkställande direktör, Intrum Justitia Oy, står i tur att avgå 2020 
Mika Varjonen, verksamhetsledare, Tradenomförbundet TRAL rf, står i tur att avgå 2020
Pentti Virtanen, verkställande direktör, FSP Finnish Steel Painting Oy, står i tur att avgå 2021
Tapio Volanen, Senior Vice President, CGI Northern Europe, står i tur att avgå 2019   
Olli Vormisto, verkställande direktör, Osuuskauppa Hämeenmaa, står i tur att avgå 2020
Janne Ylinen, verkställande direktör, Kokkolan Halpa-Halli Oy, står i tur att avgå 2019 
Jaana Ylitalo, första vice ordförande, Servicefacket PAM rf, står i tur att avgå 2021
Satu Yrjänen, verkställande direktör, Kantar TNS Oy, står i tur att avgå 2021


Förvaltningsrådets valutskott

Bolaget har ett valutskott som väljs av förvaltningsrådet. Valutskottet har till uppgift att bereda förslag till val av medlemmar till förvaltningsrådet och styrelsen och till deras arvoden.

Till det sexmanna valutskottet hör på förslag av försäkringstagarna ur Elos förvaltningsråd verkställande direktör Klaus Saarikallio, verkställande direktör Ilkka Brotherus och verkställande direktör Harri Miettinen

Till valutskottet på förslag av de försäkrade hör ur Elos förvaltningsråd första vice ordförande Jaana Ylitalo, projectchef Pekka Kampman och verksamhetsledare Mika Varjonen. Klaus Saarikallio fungerar som valutskottets ordförande och Jaana Ylitalo som vice ordförande.