Ledningen

Verkställande direktör

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören utnämns av styrelsen.

Elos verkställande direktör är ekonomie magister Satu Huber (f. 1958).

Satu Hubers meritförteckning >

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av de direktörer som styrelsen utnämnt, biträder verkställande direktören i bolagets operativa verksamhet och i verksamhetsplaneringen. Ledningsgruppen deltar bland annat i beredningen av ärenden i anslutning till bolagets strategi, budgetering och organisation för styrelsen.

Elos ledningsgrupp utgörs av:

Satu Huber
verkställande direktör
f. 1958, ekonomie magister
Ladda ner högupplöst bild >
Mika Ahonen
direktör för enheten för juridiska ärenden, kommunikation och compliance
f. 1967, juris kandidat
Ladda ner högupplöst bild >
Matti Carpén

direktör med ansvar för kundrelationer och kanaler, ICT
f. 1960, diplomingenjör
Ladda ner högupplöst bild >
Hanna Hiidenpalo
direktör, placeringar
f. 1966, ekonomie magister
Ladda ner högupplöst bild >
Mikko Karpoja
direktör med ansvar för aktuariefunktionen, ansvarig försäkringsmatematiker
f. 1962, politices magister, SG
Ladda ner högupplöst bild >
Erja Ketko
direktör med ansvar för oberoende riskövervakning och business control
f. 1967, ekonomie magister
Ladda ner högupplöst bild >
Sarianne Kirvesmäki
direktör med ansvar för ekonomi och övervakning av placeringsrisker
f. 1966, NaK, MBA
Ladda ner högupplöst bild >
  Hilkka Malinen
direktör med ansvar för personaltjänster
f. 1963, PeM
Ladda ner högupplöst bild >
  Jonna Ryhänen
direktrör med ansvar för värdepappersplaceringar
f. 1975, politices magister
Ladda ner högupplöst bild >
  Jouni Seppänen
direktör med ansvar för pensioner och försäkringar
f. 1969, SVM
Ladda ner högupplöst bild>
Timo Stenius
direktör med ansvar för onoterade placeringar
f. 1956, diplomingenjör 
Ladda ner högupplöst bild >


Övrig ledning 

Direktör för arbetshälsofrågor Anu Suutela-Vuorinen
Utvecklingsdirektör Eija Kaipainen-Perttula

Direktör för kundrelationer Timo Hietanen
Försäljningsdirektör Tom Kurtén – ansvar för försäljningssamarbetet med Fennia
Försäljningsdirektör Susan Sajantila – ansvar för försäljningssamarbetet med LokalTapiola 
Informationsförvaltningsdirektör Aaro Mutikainen 
Marknadsdirektör Joni Tikkanen 
Utvecklingsdirektör Eero Sallasmaa
Ekonomidirektör Tarja Anttila
Direktör för juridiska ärenden Harri Christensen
Direktör för samhällsrelationer Katja Veirto
Direktör för intern revision Anne Nurminen 
Chefsaktuarie Cecilia Åkerlund-Biström

Sakkunniga läkare

Överläkare  Liisamari Krüger
Sakkunnig läkare Lotta Autio
Sakkunnig läkare Hannele Heilä 
Sakkunnig läkare Timo Honkanen 
Sakkunnig läkare Kimmo Kuoppasalmi 
Sakkunnig läkare Mikko Nykänen 
Sakkunnig läkare Rauni Pietilä 
Sakkunnig läkare Tapio Ropponen 
Sakkunnig läkare Juhani Rämö 
Sakkunnig läkare Tuula Rönkkö-Kuivalainen 
Sakkunnig läkare Hannu Vanhanen
Ledande specialist läkare Jyrki Varjonen