Jumplink

Förvatningsrådet

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska arbetspensionsbolagen ha ett förvaltningsråd.

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka den förvaltning som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Förvaltningsrådets övriga uppgifter uppräknas i lagen och i bolagsordningen. Elos förvaltningsråd består av 42 medlemmar som väljs på den ordinarie bolagsstämman. Medlemmarnas mandattid är tre år och en tredjedel av medlemmarna står i tur att avgå varje år. Antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna ska utgöra minst en tredjedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna ska utgöra minst en sjättedel av antalet ledamöter i förvaltningsrådet. 

Förvaltningsrådet väljer varje år bland sig en ordförande och viceordförande.

Förteckning över medlemmarna i förvaltningsrådet

ordförande
Ilkka Brotherus, styrelseordförande, Sinituote Oy, står i tur att avgå 2021

första vice ordförande
Pekka Kampman, projektchef, Y-säätiö, står i tur att avgå 2020

andra vice ordförande
Satu Yrjänen, verkställande direktör, Kantar TNS Oy, står i tur att avgå 2021

Medlemmar:
Vesa Aallosvirta, organisationschef, Industrifacket rf, står i tur att avgå 2020
Stefan Borgman, ordförande, METO Skogsbranchens Experter rf, står i tur att avgå 2022
Antti Hakala, direktör, Fackförbundet Pro, står i tur att avgå 2021 
Juha Hakkarainen, skogsdirektör, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry, står i tur att avgå 2022
Maria Hanho, styrelseordförande, Vaissi Oy, står i tur att avgå 2020
Nanna Hietala, styrelseordförande, MSK Group Oy, står i tur att avgå 2020
Sauli Huikuri, styrelseordförande, Hätälä Oy, står i tur att avgå 2021 
Ulla Hopponen, ekonimichef, Industriförbundet rf, står i tur att avgå 2022
Matti Huutola, organisationschef, FFC rf, står i tur att avgå 2022
Heidi Jaara, verkställande direktör, Wheslyn Group Oy, står i tur att avgå 2022
Tero Jussila, ekonomidirektör, Maintpartner Group Oy, står i tur att avgå 2020
Olavi Kaukonen, verkställande direktör, A-klinikkasäätiö,står i tur att avgå 2020 
Kalle Kujanpää, ekonomidirektör, Finn-Power Oy,står i tur att avgå 2021  
Veli-Matti Kuntonen, ordförande, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL rf., står i tur att avgå 2021
Lasse Laurikainen, ordförande, Helsingin Insinöörit HI ry., står i tur att avgå 2021
Mikko Leppälä, Chief Design Officer, Rauma Marine Constructions Oy, står i tur att avgå 2020
Harri Miettinen, verkställande direktör,Kymen Seudun Osuuskauppa, står i tur att avgå 2022
Pekka Metsi, verkställande direktör, Granlund Oy, står i tur att avgå 2022
Timo Mäki-Ullakko, verkställande direktör, Pirkanmaan Osuuskauppa, står i tur att avgå 2021
Mats Nyman, verksamhetsledare, Privatsektorns Chefer och Specialister YTY rf, står i tur att avgå 2022
Mikael Pentikäinen, verkställande direktör, Företagarna i Finland, står i tur att avgå 2020
Terhi Penttilä, verkställande direktör, Länsilinjat Oy,  står i tur att avgå 2020
Heikki Pesu, verkställande direktör, Are Oy, står i tur att avgå 2022
Marko Piirainen, ordförande, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf., står i tur att avgå 2020
Katariina Poskiparta, verkställande direktör, Studenternas hälsovårdsstiftelse, står i tur att avgå 2022
Antti Rantalainen, koncernchef, Rantalainen-Yhtiöt Oy, står i tur att avgå 2021
Millariikka Rytkönen, ordförande, Tehy ry, står i tur att avgå 2021
Ansu Saarela, ekonomidirektör, Bauhaus & Co Ky,står i tur att avgå 2022  
Kimmo Simberg, verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, står i tur att avgå 2020
Mikko Salo, verksamhetsledare, Natur- miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf, står i tur att avgå 2021 
Tommi Sova, verkställande direktör, Intrum Oy, står i tur att avgå 2020  
Pentti Virtanen, verkställande direktör, FSP Finnish Steel Painting Oy, står i tur att avgå 2021
Tapio Volanen, Senior Vice President, CGI Northern Europe, står i tur att avgå 2022   
Olli Vormisto, verkställande direktör, Osuuskauppa Hämeenmaa, står i tur att avgå 2020 
Janne Ylinen, verkställande direktör, Kokkolan Halpa-Halli Oy, står i tur att avgå 2022 
Jaana Ylitalo, intressebevakningsdirektör, Servicefacket PAM rf, står i tur att avgå 2021

Förvaltningsrådets valutskott

Bolaget har ett valutskott som väljs av förvaltningsrådet. Valutskottet har till uppgift att bereda förslag till val av medlemmar till förvaltningsrådet och styrelsen och till deras arvoden.

Till det sexmanna valutskottet hör på förslag av försäkringstagarna ur Elos förvaltningsråd styrelseordförande Ilkka Brotherus, verkställande direktör Satu Yrjänen och verkställande direktör Harri Miettinen

Till valutskottet på förslag av de försäkrade hör ur Elos förvaltningsråd intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo, projectchef Pekka Kampman och verksamhetsledare Mats Nyman. Ilkka Brotherus fungerar som valutskottets ordförande och Jaana Ylitalo som vice ordförande.