Jumplink

Dataskydd i Elo

Elos grundläggande uppgift är att sköta det lagstadgade pensionsskyddet för arbetstagare och företagare i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL) samt att sköta de medel som inflyter för detta ändamål.

Elo samlar in personuppgifter endast i den omfattning som det är nödvändigt för att sköta uppgifterna. Elo behandlar sina kunders personuppgifter och sörjer för sina kunders integritetsskydd enligt bestämmelserna i gällande lagstiftning, t.ex. i arbetspensionslagarna, EU:s dataskyddsförordning, den nationella dataskyddslagen och försäkringslagstiftningen samt i lagstiftningen om kreditinstitut och placeringsfonder.

Elos interna anvisningar och dokumentation om behandlingen av personuppgifter har granskats och uppdaterats så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddsförordning.

EU:s dataskyddsförordning ger privatpersoner större rättigheter än tidigare att hantera sina egna personuppgifter. Privatpersoner har större rättigheter än tidigare att få information om för vilket ändamål det samlas in uppgifter om dem och på vilket sätt uppgifterna behandlas.  Överföring av uppgifter till en annan tjänsteleverantör eller "att bli bortglömd" är inte möjligt i fråga om de uppgifter som insamlats för pensionsbolagets lagstadgade uppgift.

Elos ArPL- och FöPL-kunder behöver inte ingå ett särskilt avtal om behandlingen av personuppgifter med Elo, eftersom det i fråga om de personuppgifter som ges i ansökan om ArPL- eller FöPL-försäkringen handlar om arbetsgivarens lagstadgade skyldighet. Elo fungerar som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som anmäls i ArPL- och FöPL-försäkringen.

 

Läs även:

Behandling och skydd av personuppgifter i Elo samt dataskyddsbeskrivningar

Användarvillkor för Elos webbplats

Användarvillkor för Elos webbtjänster

Ofta fragat om dataskyddet