Jumplink

Dataskyddsbeskrivningar

Närmare information om de uppgifter som införs i de personregister som Elo upprätthåller, uppgiftskällor samt om de instanser till vilka uppgifter kan lämnas ut samt om lagringstider och den registrerades rättigheter finns i de bifogade dataskyddsbeskrivningarna.

Vid behov kan du komma och ta del av dataskyddsbeskrivningarna på Elos huvudkontor på adressen Norrskensvägen 7, 02100 Esbo. Kundtjänstens telefonnummer är 020 703 50.

Om du vill har närmare information om dataskyddet kan du skicka e-post till Elos dataskyddsansvariga på adressen tietosuoja@elo.fi.

 

Dataskyddsbeskrivning arbetspensionsförsäkrings- och kundrelationsprocesser >

Dataskyddsbeskrivning registret för pensionsprocesser >

Dataskyddsbeskrivning register för Elos telefontjänst >

Dataskyddsbeskrivning register för arbetshälsoenkäter  (på finska) >

Dataskyddsbeskrivning register för nyhetsbrev >

Dataskyddsbeskrivning för register i anslutning till evenemang och enkäter >

Dataskyddsbeskrivning kameraövervakningsregistret >
 

Dataskyddsbeskrivning register över arbetssökande >

Dataskyddsbeskrivning datasystemens loggregister >

Dataskyddsbeskrivning enkät- och lottningsregister >

Läs mer om dataskydd i Elo >