Medietjänst

Vår kommunikationsavdelning betjänar massmedia i ärenden som berör Elo.
E-postadresser: fornamn.efternamn(at)elo.fi

Kommunikationschef
Hanna Saira
Tfn 020 703 5671, 050 387 5742

Planeringschef/Medietjänst och finansiell kommunikation
Pia Kuorikoski
Tfn 020 703 5116

Planeringschef/Medietjänst och kundkommunikation
Kristiina Nieminen
Tfn 040 586 8778

Planeringschef/Kundkommunikation
Noora Niinivaara
Tfn 020 703 5770

Planeringschef/Intern kommunikation
Salla Häikiö
Tfn 020 703 5126

Planeringschef/Digitalisk kommunikation
Jukka Jalkanen
Tfn 020 703 5104

viestinta(a)elo.fi

Norrskensvägen 7, 02100 Esbo
00041 ELO