Mediekalendar

vecka 9  Elos verksamhetsberättelse och bokslut 2018
   
vecka 13  Elos års- och ansvarsrapport
   
vecka 18  Elos delårsrapport 1.1.–31.3.2019
   
vecka 35  Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2019
   
vecka 44  Elos delårsrapport 1.1.–30.9.2019