Pensions-Fennias delårsrapport 1.1–30.6.2012: God avkastning trots osäkerhet på marknaden

21.8.2012
  • Intäkterna av placeringsverksamheten var 3,6 procent 
  •  Solvensnivån var 18,6 procent av ansvarsskulden och verksamhetskapitalet 2,4-faldigt i förhållande till solvensgränsen 
  •  Effektiv verksamhet, omkostnadsbesparingarna uppgick till 25,9 procent; utökade satsningar på att utveckla tjänsten för pensionskunderna 
  • Antalet företagarkunder översteg gränsen på 40 000 kunder


– Pensions-Fennia hade god framgång under början av året. Placeringsintäkterna var goda och solvensen var på betryggande nivå. Verksamhetens effektivitet var fortfarande utmärkt. Vår ställning bland företagare är fortsättningsvis stark och vi överskred gränsen på över 40 000 företagarkunder, säger Pensions-Fennias verkställande direktör Lasse Heiniö.


Goda intäkter – krävande marknad
Pensions-Fennias placeringsintäkter under årets första halvår utgjorde 3,6 procent (1–6/2011: 0,4 %); bäst avkastade aktierna 4,8 procent och masslån emitterade av företag 5,9 procent.

Verksamhetskapitalet inklusive de poster som jämställs med verksamhetskapitalet uppgick till 1 119 miljoner euro (1 160 miljoner euro). Solvensnivån var 18,6 % (19,9 %) av ansvarsskulden och 2,4-faldig (2,5-faldig) i förhållande till solvensgränsen. Utan de tidsbundna solvensbestämmelsernas inverkan skulle solvensnivån ha varit 13,8 procent (15,1 %) av ansvarsskulden och solvensställningen 1,8-faldig (1,9-faldig) i förhållande till solvensgränsen.

– Aktieplaceringarna och i synnerhet masslån emitterade av företag gav en god avkastning under rapportperioden. Trots den avmattade globala ekonomiska tillväxten och den pågående finanskrisen i Europa har avkastningen utvecklats gynnsamt även efter juni, säger direktör Eeva Grannenfelt med ansvar för Pensions-Fennias placeringsverksamhet.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna under fem år var 1,4 procent och den reella avkastningen -0,9 procent. Under en period på tio år har den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna varit 4,8 procent och den reella avkastningen 3,0 procent. Den nominella avkastningen som räknats på placeringarna från Pensions-Fennias första verksamhetsår 1999 var 4,7 procent och den reella avkastningen 2,7 procent.

Pensions-Fennia är det mest rekommenderade arbetspensionsbolaget
Pensions-Fennia använde 74 procent (79 %) av försäkringsavgiftens omkostnadsdel för driftskostnader. Resultatet är utmärkt, då Pensions-Fennia samtidigt har gjort stora satsningar på att utveckla tjänsterna för sina pensionskunder. Premieinkomsten 1.1–30.6.2012 uppgick till 670 miljoner euro (562 mn euro) och den uppskattas vara 1 341 miljoner euro för år 2012. Detta innebär en ökning med cirka 12 procent från året innan.

De tre överföringsperioderna år 2012 minskade Pensions-Fennias premieinkomst med sammanlagt 4,1 miljoner euro. Från Pensions-Fennia överfördes sammanlagt 45 stycken ArPL-försäkringar netto under tre överföringsperioder, medan 112 stycken FöPL-försäkringar netto överfördes till Pensions-Fennia under samma tid. Via nyförsäljningen fick bolaget 1 571 nya ArPL-försäkringar och 2 580 FöPL-försäkringar.
Gränsen på 40 000 FöPL-försäkringar överskreds i Pensions-Fennia under rapportperioden. Detta är ett bevis på Fennia-gruppens starka ställning speciellt som företagarnas försäkringsbolag.

I Taloustutkimus Oy:s branschspecifika kundbelåtenhetsundersökning år 2011 gav kunderna Pensions-Fennias tjänster de bästa betygen inom arbetspensionsbranschen. I samma undersökning uppgav kunderna också att de allra helst rekommenderar Pensions-Fennia.


Siffrorna har inte genomgått revision och hänför sig till moderbolaget.

Bilagor: 
Pensions-Fennias delårsrapport 1.1–30.6.2012 (pdf)
Pensions-Fennias delårsrapport på stordior (pdf)

Närmare information ger:
Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 010 503 7204
Direktör Eeva Grannenfelt, placeringar, tfn 050 544 6355