Pensions-Fennias resultatrapport 1.1–31.3.2012: Placeringarna avkastade 4,4 procent

17.4.2012
  • Solvensen var god; solvensnivån var 19,3 procent av ansvarsskulden 
  • Intäkterna av placeringsverksamheten var goda 4,4 procent 
  •  Pensions-Fennia var framgångsrik i kundöverföringstrafiken i början av året

Intäkterna av Pensions-Fennias placeringsverksamhet uppgick till 4,4 procent under årets första kvartal. Bäst avkastade de noterade aktierna 11,7 procent. God avkastning gav också placeringarna i masskuldebrevslån 3,9 procent och placeringarna i hedgefonder 4,1 procent.

- Vi lyckades bra under årets första kvartal. Vi höjde risknivån och utökade andelen aktier och placeringar med kreditrisk. Vi förutser att avkastningarna kommer att bli mer måttfulla mot slutet av året. Innevarande år torde emellertid i sin helhet bli ett bättre år för placerarna än förra året, berättar direktör Eeva Grannenfelt med ansvar för Pensions-Fennias placeringar.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på Pensions-Fennias placeringar har sedan år 1999 varit 4,8 procent (1999–2011) och realavkastningen 2,8 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år har varit 2,1 procent (2007–2011) och realavkastningen -0,2 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år har varit 4,8 procent (2002–2011) och realavkastningen 2,9 procent.

Verksamhetskapitalet och de poster som jämställs har ökat från ingången av året och uppgick till 1 163 miljoner euro. Verksamhetskapitalet var 2,4-faldigt i förhållande till solvensgränsen Solvensnivån var 19,3 procent av ansvarsskulden. Utan de tidsbundna solvensbestämmelsernas inverkan skulle solvensnivån ha varit 14,6 procent av ansvarsskulden och solvensställningen 1,8-faldig i förhållande till solvensgränsen.
Pensions-Fennia var framgångsrik i överföringstrafiken av ArPL- och FöPL-försäkringar mellan arbetspensionsbolagen i början av året. Årets två första överföringsperioder ökade Pensions-Fennias ArPL-premieinkomst med cirka 2,8 miljoner euro. Antalet ArPL-försäkringar ökade med 41 stycken och antalet FöPL-försäkringar med 289 stycken.

Siffrorna har inte genomgått revision och hänför sig till moderbolaget.

Delårsrapport 31.3.2012

Närmare information ger:
Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 010 503 7204
Direktör, placeringar Eeva Grannenfelt, tfn 050 544 6355