Pensions-Fennias delårsrapport 1.1–30.6.2013: Avkastningen på placeringarna var 1,9 procent

27.8.2013

Under årets första halvårsperiod uppgick intäkterna av Pensions-Fennias placeringsverksamhet till 1,9 procent (3,6 procent 1–6/2012). Bäst avkastade noterade aktier, 4,7 procent (4,8 procent) samt fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar, 4,7 procent (2,8 procent).

– Den goda utvecklingen på placeringsmarknaden under början av året vände neråt mot slutet av våren, speciellt som en följd av att tillväxtmarknaden redovisade sämre ekonomiska siffror än förväntat och den rådande osäkerheten om huruvida centralbankerna kommer att fortsätta sina stödåtgärder. Möjligheterna att förutse marknaden torde fortsätta att vara svaga även under slutet av året, säger Eeva Grannenfelt som ansvarar för Pensions-Fennias placeringar.

Den nominella medelavkastningen på Pensions-Fennias placeringar har sedan år 1999 varit 4,9 procent och realavkastningen 3,0 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna ur ett fem års perspektiv var 4,3 procent och realavkastningen 2,6 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen ur ett tio års perspektiv var 5,1 procent och realavkastningen 3,2 procent.

Solvenskapitalet uppgick till 1 342 miljoner euro (verksamhetskapital inklusive den andel av utjämningsansvaret som jämställs med verksamhetskapitalet, 1 119 miljoner euro 30.6.2012). Solvenskapitalet före utjämningsbeloppet var 1 122 miljoner euro (868 miljoner euro). Solvensnivån var 20,9 procent (18,6 procent) av ansvarsskulden och den var 2,2-faldig (2,4-faldig) i förhållande till solvensgränsen.

Effektiv verksamhet

Pensions-Fennias effektivitet var på god nivå. Pensions-Fennia använde 80 procent av försäkringsavgiftens omkostnadsdel för driftskostnader (74 procent 1–6/2012).

Premieinkomsten 1.1–30.6.2013 var 664 miljoner euro (670 miljoner euro). Premieinkomsten för år 2013 uppskattas bli totalt 1 340 miljoner euro, vilket är 1,1 procent mindre än föregående år.

Under tre överföringsperioder år 2013 har Pensions-Fennias premieinkomst minskat med sammanlagt 23,9 miljoner euro. Från Pensions-Fennia överfördes sammanlagt 348 ArPL-försäkringar och 418 FöPL-försäkringar netto under dessa tre överföringsperioder. Via nyförsäljningen fick bolaget 992 nya ArPL-försäkringar och 1 640 FöPL-försäkringar.

Pensions-Fennia bereder sig för fusionen

Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag bildar ett nytt arbetspensionsbolag den 1 januari 2014, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Bolagens extra bolagsstämmor godkände fusionsplanen den 19 juni 2013. Finansinspektionen gav sitt tillstånd till fusionen i slutet av juni.

Elo kommer att vara en betydande påverkare inom arbetspensionsbranschen. Med en premieinkomst på cirka 3 miljarder euro kommer Elos marknadsandel att vara cirka 24 procent när verksamheten inleds. Bolagets placeringstillgångar är över 17 miljarder euro. Elo kommer att fungera som Fennias och LokalTapiolas samarbetspart i arbetspensionsärenden.

– Enligt bokslutssiffrorna år 2012 gäller fusionen två av de effektivaste pensionsbolagen inom branschen. Enligt de uppskattningar som gjordes på våren kommer synergifördelarna att vara betydande efter fusionens övergångsperiod. För kunderna innebär fusionen mer täckande tjänster och konkurrenskraftigare avgiftsnedsättningar. Elo kommer speciellt att satsa på användarvänliga tjänster samt på tjänster inom företagsfinansiering och välbefinnandet i arbetet, berättar Pensions-Fennias verkställande direktör Lasse Heiniö.

Siffrorna har inte genomgått revision och hänför sig till moderbolaget.

Bilagor:
Pensions-Fennias delårsrapport 1.1–30.6.2013 (pdf)
Pensions-Fennias delårsrapport på stordior (pdf)

Närmare information ger:
Verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 010 503 7204
Direktör, placeringar Eeva Grannenfelt, tfn 050 544 6355