Pensions-Fennias resultatrapport 1.1–31.3.2013: Placeringarna avkastade 2,8 procent

23.4.2013

Under årets första kvartal uppgick intäkterna av Pensions-Fennias placeringsverksamhet till 2,8 procent (4,4 procent 1–3/2012). Bäst avkastade de noterade aktierna, 7,7 procent (11,7 procent).

– Under årets första kvartal lyckades vi speciellt med viktningen och valet av aktieplaceringar. Även hedgefonderna som sprider totalrisken och fastighetsplaceringarna gav en god avkastning. Vi förutser att placeringsintäkterna kommer att utvecklas gynnsamt under slutåret, men måttligare än under början av året, säger direktör Eeva Grannenfelt som ansvarar för Pensions-Fennias placeringar.

Den nominella medelavkastningen på Pensions-Fennias placeringar sedan år 1999 var 5,1 procent och realavkastningen 3,1 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var 4,4 procent och realavkastningen 2,5 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 5,5 procent och realavkastningen 3,7 procent.

Solvensen stärkes under början av året. Solvenskapitalet uppgick till 1 464 miljoner euro (1 163 miljoner euro 31.3.2012). Solvenskapitalet före utjämningsbeloppet var 1 242 miljoner euro (913 miljoner euro). Solvensnivån var i slutet av året 22,9 procent (19,3 procent) av ansvarsskulden och den var 2,6-faldig (2,4-faldig) i förhållande till solvensgränsen.

Under de två första överföringsperioderna för arbetspensionsförsäkringar minskade Pensions-Fennias ArPL-premieinkomst med 18,2 miljoner euro. Antalet ArPL-försäkringar minskade med 260 försäkringar och antalet FöPL-försäkringar med 340 försäkringar.

Pensions-Fennia och LokalTapiola Pensionsbolag bildar ett nytt arbetspensionsbolag 1.1.2014. Bolagens styrelser godkände fusionens ramavtal och fusionsplanen i slutet av mars. Fusionen förutsätter ännu myndigheternas och bolagsstämmornas godkännande. Det nya arbetspensionsbolagets namn kommer att offentliggöras senare på våren.

– Vi kommer att genomföra en betydande fusion inom arbetspensionsbranschen med målet att skapa ett bolag som erbjuder kundservice av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Vi satsar speciellt på företagsfinansiering och arbetshälsotjänster som stärker kundernas konkurrenskraft, konstaterar Pensions-Fennias verkställande direktör Lasse Heiniö.

Siffrorna har inte genomgått revision och hänför sig till moderbolaget.

Pensions-Fennias resultatrapport 1.1 - 31.3.2013 >

Närmare information ger:
verkställande direktör Lasse Heiniö, tfn 010 503 7204
Direktör, placeringar Eeva Grannenfelt, tfn 050 544 6355