Maksuarvion ohje

Arvio lasketaan käytettävissä olevilla tiedoilla. Lopullinen maksu saadaan työsuhdekohtaisten palkkatietojen perusteella vuosilaskennassa, jonka jälkeen maksun ja ennakkomaksujen ero tasataan tarkistusmaksulla, joka voi olla palautusta tai lisäperintää.

Voit tehdä maksuarvion aina kuluvalle vuodelle. Marraskuun alusta alkaen voit tehdä maksuarvion myös seuraavalle vuodelle. Maksuarvio on tehtävissä tietylle vuodelle aina kyseisen vuoden vuosilaskentaan asti. Laskelman aikaväli alkaa vuoden alusta tai, jos vakuutus on alkanut kesken vuoden, vakuutuksen alkamisesta.

Laskelman aikaväli päättyy tyypillisestä vuoden loppuun. Jos kuitenkin tarvitset jaksotettua laskelmaa esimerkiksi osavuosikatsaukseen, voit valita laskelmaan haluamasi päättymispäivän.

Vuosi-ilmoittajilla ennakkomaksun perusteena oleva palkkasumma on joko laskettu edellisen vuoden palkkasummasta tai ilmoittamanne palkkasumma. Jos tiedossasi on palkkasumma aikavälille, syötä se palkkasummakenttään. Halutessasi laskelman osalle vuotta, syötä vain valitun ajan palkkasumma.

Kuukausi-ilmoittajalla ennakkomaksun perusteena oleva palkkasumma on ilmoitettujen palkkojen summa. Voit valita ennakkomaksun perusteena olevan palkkasumman vain aikavälille, jolle palkkailmoitukset on jo pitänyt tehdä. Jos haluat maksuarvion ajalta, jolta palkkailmoituksia ei ole vielä tehty, syötä aikavälin palkkasumma.