Information för pensionstagare och mottagare av en rehabiliteringsförmån

Den här sidan innehåller sammanfattat information som det är bra för en pensionstagare eller mottagare av en rehabiliteringsförmån att känna till om utbetalningen av pensionen eller förmånen, eller om t.ex. arbete vid sidan av pensionen.

Innehållsbild

Utbetalningen av pension och förmån

Pension och rehabiliteringspenning utbetalas den 1:a dagen i månaden som bankerna har öppet. Om månadens första dag är en lördag eller en helgdag, görs inbetalningen på ditt konto följande vardag.  

Dagar då Elo betalar ut pension och rehabiliteringspenning 2019

2 januari            2 maj                  2 september
1 februari           3 juni                  1 oktober
1 mars               1 juli                   1 november

1 april                 1 augusti           2 december

Den första pensionen och rehabiliteringspenningen betalas efter beslutet

Din första pension eller förmån betalas inom en vecka från beslutet eller från ingången av den begynnelsemånad som nämns i beslutet. I fortsättningen är betalningsdagen alltid den första bankdagen varje månad. Du kan granska följande betalningsdag i pensionstjänsten.

Pensionstagare

Vi har sammanställt viktig information som du bör veta om beskattningen av din pension samt om arbete vid sidan av pension och utbetalningen av pension utomlands.

Mottagare av rehabiliteringsförmån

Vi har sammanställt viktig information som du bör veta om beskattningen av din rehabiliteringsförmån samt anvisningar om yrkesinriktad rehabilitering för studerande.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

  • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
  • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
  • Höja din skatteprocent.
  • Skriva ut ett pensionsintyg.
  • Beställa ett nytt pensionskort.
  • Ansöka om reseersättning i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering, pension som intjänats vid sidan av arbete och om fortsatt pension.
  • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din pension eller din förmån direkt till webbtjänsten.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden och håll dina uppgifter uppdaterade

Innehållsbild
Ändring av bankkonto
Din pension eller förmån betalas på det konto som du har uppgett i din ansökan. På grund av datasekretessen kan vi inte ta emot kontonummerändringar per telefon eller e-post. Om du vill ändra det konto på vilket din pension eller förmån betalas, gör du det enklast i pensionstjänsten.
Pensionsintyg
Du kan behöva ett intyg över pensionsbeloppet och utbetalda pensioner t.ex. när du sköter ärenden på skattebyrån. Du kan skriva ut ett intyg över ditt pensionsbelopp i pensionstjänsten >
Kontrollera kontaktuppgifterna

Om din adress, e-postadress eller ditt telefonnummer ändras, kan du göra en ändringsanmälan i pensionstjänsten på mellanbladet Mina uppgifter. Välj samtidigt den papperslösa tjänsten så får du dina pensionshandlingar direkt till pensionstjänsten i fortsättningen.

Arbetspensionskort

För ålderspensions- och invalidpensionstagare kommer arbetspensionskortet hem per post senast inom ett par veckor efter pensionsbeslutet. Arbetspensionskort beviljas inte till dem som får rehabiliteringsstöd, delinvalidpension, deltidspension, partiell förtida ålderspension eller familjepension.

Med arbetspensionskortet får du pensionsrabatter som det lönar sig att fråga efter direkt på de ställen där du gör inköp. Arbetspensionskortet fungerar som ett intyg över att du är pensionerad även utomlands.

Om ditt kort förkommer, kan du beställa ett nytt i pensionstjänsten.

Information i olika livssituationer

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−16.30.