;
Jumplink

Aktuellt för pensions- och förmånstagare

Vid årsskiffet finns det några viktiga saker att komma ihåg, såsom t.ex.

 • informationsbreven och
 • beskattningen.

Läs anvisningarna närmare nedan och ta emot det nya året 2021 med lungnt sinne.

General / Default image alt attribute

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I webbstjänsten kan du:

 • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
 • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
 • Höja din skatteprocent.
 • Skriva ut ett pensionsintyg.
 • Beställa ett nytt pensionskort.
 • Ansöka pension som intjänats vid sidan av arbete och om fortsatt pension.
 • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din pension direkt till webbtjänsten.

Informationsbrev

Informationsbrev till pensions- och förmånstagare som bor i Finland

Om du redan har valt att använda den papperslösä tjänsten, får du ett sms från Elo i skiftet november–december om att det finns ett informationsbrev att läsa i webbtjänsten.

Informationsbrev som skickas per post skickas stegvis under december månad till de pensions- och förmånstagare som bor i Finland.
Informationsbrevet innehåller uppgifter

 • om de pensioner och förmåner som utbetalats 2020 och
 •  om pensions- eller förmånsbeloppet i januari 2021.
Betalningsuppgifterna som ges i informationsbrevet grundar sig på uppgifterna den dag brevet skickas och kan ändra om det t.ex. sker ändringar i beskattningen.

Informationsbrev till dem som bor utomlands

De pensionstagare som bor utomlands får sina informationsbrev i januari 2021.

Förmånstagare, gör så här:

Oberoende av när förmånen börjar:

 • Granska årsskiftets informationsbrev, vilket du får under december månad.
 • Be skattemyndigheterna om ett skattekort som räknats för förmånen 2021 senast den 20 januari och be att det skickas till Elo.

Du som är studerande, kom ihåg att skicka ett intyg om hur dina studier framskrider till Elo senast i februari. Läs närmare i anmälningsanvisningarna >

Praktiska anvisningar för årsskiftet 2020/2021

Pensionstagare, beakta dessa faktorer:

Om din pension har beviljats 1.11.2020 eller tidigare:

 • Elo har skaffat ett skattekort för år 2021 för din räkning. Du behöver inte anmäla din skatteprocent till Elo.
 • Pensionen för januari betalas med skattekortet för 2020 och skatteprocenten för 2021 träder i kraft från ingången av februari.
 • Du ser beloppet av den pension som utbetalas i februari uträknad med skattemyndigheternas procent i den elektroniska pensionstjänsten fr.o.m.den 5 januari 2020.

Om din pension har beviljats 2.11.2020 eller senare:

 • Du ska lämna in uppgifter om förskottsinnehållningen 2021 till oss.
 • Beställ ett skattekort som räknats för pensionen 2021 av skattemyndigheterna under tiden 14.12.2020–20.1.2021.
 • Du kan beställa ett nytt skattekort på www.vero.fi/MinSkatt.

Observera att de skatte- och kontonummerändringar som gäller utbetalningen av pensionen i januari 2021 ska vara hos Elo senast den 15 december 2020.


Dagar då Elo betalar ut pension och rehabiliteringspenning 2021

Pension och rehabiliteringspenning utbetalas den 1:a dagen i månaden som bankerna har öppet. Om månadens första dag är en lördag eller en helgdag, görs inbetalningen på ditt konto följande vardag.  

4 januari 3 maj 1 september
1 februari 1 juni 1 oktober
1 mars 1 juli 1 november
1 april 2 augusti 1 decemberBeloppet av löpande pensioner stiger

Arbetspensionsindexet för nästa år har fastställts till 2631. Det innebär i praktiken att löpande pensioner stiger med ungefär 0,5 procent från ingången av 2021 jämfört med 2020.

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 726 vardagar kl. 8−16.30.