Anvisningar för studerande, lämna in uppgifter om din studieframgång

För att vi ska kunna fortsätta utbetala din förmån, ska du under augusti lämna in uppgifter om att du är anmäld som närvarande under terminen och om din studieframgång.

Gör så här:

1.    Anmäl dig som närvarande studerande för det kommande läsåret.
2.    Logga in i tjänsten Koski med dina nätbankskoder: www.opintopolku.fi/koski.
3.    Gå till Dela studieprestationer. Välj de prestationsuppgifter som du vill dela och kopiera länken.
4.    Skicka länken via skyddad e-post:Förfarandet ersätter inlämnande av ett skriftligt studieintyg och studieregisterutdrag. Om du lämnar in en länk med dina prestationsuppgifter, behöver du inte längre skicka oss några blanketter.

Alternativt kan du skicka en skriftlig studieintygsblankett som läroanstalten fyllt i och ett studieregisterutdrag till Elo. Studieintygsblanketten finns under den bifogade länken: www.elo.fi/studieintyg.
Blanketterna kan skickas via Elos webbtjänst www.elo.fi/pensionstjansten.

Om studierna inte framskrider som planerat, kontakta oss, tfn 020 694 715.

Anvisningar vid studier i form av yrkesinriktad rehabilitering

Innehållsbild
I början av studierna

Lämna in ett studieintyg  

Lämna in ett studieintyg till Elo när studierna börjar. Rehabiliteringsförmån kan utbetalas först efter att bolaget fått intyget. Enklast lämnar du in intyget som en bilaga i pensionstjänsten på adressen www.elo.fi/pensionstjansten. 


Reseersättningar

Du kan få ersättning för resekostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering. Läs mera om resekostnader och ersättningen av dem i Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendationer >

 

Du kan ansöka om reseersättningar på nätet på adressen www.elo.fi/pensionstjansten. Du loggar in i pensionstjänsten med dina egna nätbankskoder.


Ersättningar för boende på främmande ort

Till rehabiliteringsklienter som har boendekostnader både på hemorten och på rehabiliteringsorten betalas en ersättning för tilläggskostnaderna under rehabiliteringsmånaderna. Ersättningen betalas i form av partiell dagpenning i enlighet med Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Ersättning kan sökas via pensionstjänsten på www.elo.fi/pensionstjansten. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder. Till ansökan ska bifogas en utredning över tilläggskostnaderna samt en kopia av hyresavtalet.

 

Normersättning

Elo ersätter kostnaderna för studier som leder till examen i enlighet med Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekomendationer >. För att kunna betala ersättning behöver vi ett studieintyg, som du kan skicka som en bilaga via pensionstjänsten. Du loggar in i tjänsten med dina egna nätbanskoder på www.elo.fi/pensionstjansten. Ersättning betalas skilt för höst- och vårterminen.

 

Studierna avbryts eller fördröjs

Kontakta Elos rehabiliteringsexpert, om dina studier avbryts eller fördröjs. Förmåner som betalats utan grund kan återkrävas.

 

Läroavtal

Ett läroavtal ingås alltid med den lokala läroavtalsbyrån. Lämna in en kopia på ditt arbetsavtal, läroavtalet samt läroinrättningens studieintyg till Elo när läroavtalet börjar. På läroavtalsutbildning tillämpas i regel de anvisningar som gäller för studerande.

 

Arbete vid sidan av studierna

Du kan arbeta vid sidan av dina studier med beaktande av inkomstgränsen. Din personliga inkomstgräns anges i beslutet om rehabiliteringsförmånen.
Åtgärder som studerande ska vidta i början av terminen

Lämna in ett studieintyg till Elo för utbetalning av förmån och kostnadsersättning. Du kan lämna in ett studieintyg som en bilaga via pensionstjänsten. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder på www.elo.fi/pensionstjansten.

Gör så här när vårterminen börjar, i januari

Förmån för vårterminen betalas då vi fått ett nytt studieintyg. Kostnadsersättning för rehabilitering betalas med stöd av samma intyg. Kom ihåg att lämna in ett nytt skattekort till Elo.

Gör så här när höstterminen börjar, i augusti

Förmån för höstterminen betalas då vi fått ett nytt studieintyg. Kostnadsersättning för rehabilitering betalas med stöd av samma intyg.

 

Försörjning under sommaren

Elo betalar rehabiliteringsförmån även för feriemånaderna. Det rekommenderas att ferietiden används för studier eller arbetspraktik.

Examen

Gratulationer till din examen! Nu är det dags att övergå till arbetslivet.

Kom ännu ihåg att lämna in ditt examensbetyg till Elo, som du kan skicka som en bilaga via pensionstjänsten på www.elo.fi/pensionstjansten. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder.

Ändringar i Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering fr.o.m. 1.1.2019

De viktigaste ändringarna i rekommendationen:                                                      

1. I stället för resor i en riktning ersätts både tur- och returresan. 
2. Reseersättningsgrunden är 0,11 euro/km.                
3. Ersättningstaket för resor mellan bostaden och rehabiliteringsplatsen är 600 euro.

Rekommendationen gäller ersättningen av kostnader för yrkesinriktad rehabilitering. Observera att den gamla blanketten för ersättning av rese- och inkvarteringskostnader inte längre kan användas fr.o.m. 1.1.2019. Läs Arbetspensionsförsäkrarna Telas gällande rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering >
Enklast ansöker du om kostnadsersättningar i Elos pensionstjänst. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder.

Beskattningen av en förmån

Då du fått ett rehabiliteringsbeslut, ska du be skattemyndigheterna att räkna ut din förskottsinnehållningsprocent för den rehabiliteringsförmån som utbetalas till dig. Rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd beskattas som en förmån, rehabiliteringstillägget som pensionsinkomst. För uträkning av skatteprocenten behövs utöver ett beslut även uppgifter om dina övriga inkomster och den förskottsinnehållning som verkställts på dem. Beställ ett skattekort från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till Elo.

Om din skatteprocent inte finns tillhanda före den första utbetalningen uppbärs 40 procent i skatt på din förmån. Skatt som uppburits för mycket återbetalas/betalas på ditt konto (inom en vecka) från det att skattemyndigheternas skattekort har anlänt till Elo. Vi kan emellertid endast återbetala skatt för förmåner som betalats innevarande år.

Kostnadsersättningar, t.ex. ersättningar för rese- och boendekostnader är skattefria och de beaktas inte i beskattningen.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

  • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
  • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
  • Ansöka om reseersättning i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering.
  • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din förmån direkt till webbtjänsten.

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 726 vardagar kl. 8−16.30.