Pensionstjansten

Du kan sköta ditt pensions- och försäkringsärende på nätet: i pensionstjänsten får du information om ditt arbetspensionsskydd och kan söka pension eller en förmån. Elos pensionstagare och de som deltar i yrkesinriktad rehabilitering kan sköta sina pensions- och förmånsärenden i tjänsten. De som valt den papperslösa tjänsten får dokumenten direkt till tjänsten.

Ofta frågat om ansökan om pension

Innehållsbild
Hur ansöker man om pension?

Det snabbaste och enklaste sättet är att ansöka om pension på nätet. Logga in i pensionstjänsten, ansök om önskad pension och ditt ärende överförs genast till vår behandling. Du kan också ansöka om pension genom att fylla i en ansökningsblankett, som du undertecknar och skickar till oss.

Logga in i pensionstjänsten >
 
Läs närmare om olika pensioner och förmåner och hur du ansöker om dem.
 
I pension på grund av ålder >
Trygghet då arbetsförmågan försvagas >
Familjepension för efterlevande make/maka och barn >


Hur vet jag i vilket skede handläggningen av min pension är?
 Vi informerar om hur handläggningen av ansökan framskrider med sms cirka var tredje vecka. Uppge således ditt mobiltelefonnummer i din pensions- eller förmånsansökan.
 
Vänta på ditt beslut i lugn och ro: varje pension och förmån har sin egen handläggningstid.
 
Du får ett beslut om
- ålderspension och partiell ålderspension inom ungefär 3 veckor
- invalidpension inom ungefär 7 veckor
- familjepension inom ungefär 2 veckor och
- yrkesinriktad rehabilitering inom ungefär 3 veckor.
 
Handläggningstiderna är genomsnittliga uppskattningar. Vi kan ge ett beslut efter att vi fått alla nödvändiga uppgifter. Om du även har arbetat utomlands, är handläggningstiderna något längre.
Jag bor i Finland. Hur ansöker jag om pension som jag tjänat in utomlands?
Du kan ansöka om pensionen med den finländska pensionsblanketten:
 
- från alla EU- och EES-länder,
- Schweiz och
- de länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien Chile, Israel, Kanada, Québec, USA, Kina, Korea och Indien).
 
Bifoga en U-bilaga till din ansökan. Enklast lämnar du en ansökan i pensionstjänsten, via vilken du även kan skicka den ifyllda U-bilagan.
 
Från övriga länder ska du själv ansöka om pension genom att kontakta pensionsanstalten i landet i fråga.
 
Närmare information om hur du ansöker om pension finns på arbetspension.fi >
Jag bor utomlands. Hur ansöker jag om pension som jag tjänat in i Finland?
Om du bor:
 
- i ett EU- eller EES- land,
- Schweiz eller
- ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien Chile, Israel, Kanada, Québec, USA, Kina, Korea och Indien).
 
Kontakta pensionsanstalten i ditt bosättningsland och ansök om pension från Finland via det.
 
Om du bor i något annat land än de ovan nämnda, kan du också ansöka om pension med den finländska blanketten för ansökan om pension. Om du har nätbankskoder till en finländsk bank, kan du också ansökan om pension på nätet www.elo.fi/pensionsjansten.
 
Närmare information om hur du ansöker om pension från utlandet finns på arbetspension.fi. >

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−16.30.