Pensionstjansten

Du kan sköta ditt pensions- och försäkringsärende på nätet: i pensionstjänsten får du information om ditt arbetspensionsskydd och kan söka pension eller en förmån. Elos pensionstagare och de som deltar i yrkesinriktad rehabilitering kan sköta sina pensions- och förmånsärenden i tjänsten. De som valt den papperslösa tjänsten får dokumenten direkt till tjänsten.

Gör så här då du ansöker om pension eller en förmån

Planera din framtid

1Det är ett stort steg att gå i pension och därför lönar dig sig att planera pensioneringen i god tid. Läs mer om de olika pensioneringsalternativen:


-    
Pension på grund av ålder >
-    
Skydd då arbetsförmågan försvagas > 
-    Familjepension för den efterlevande och barn >

Se en förhandsberäkning

2I pensionstjänsten får du behändigt en förhandsberäkning av ålderspension, partiell ålderspension och den ålderspension som betalas ut efter den, invalid- och delinvalidpension samt rehabiliteringspenning.

I tjänsten kan du jämföra olika alternativ och beräkna på vilket sätt pensioneringstidpunkten inverkar på ditt pensionsbelopp.

Lämna in ansökan i rätt tid

3Det lönar sig att ansöka om ålderspension och partiell förtida ålderspension cirka två veckor innan du önskar att pensionen ska börja. Invalidpension kan sökas cirka 2–3 månader innan sjukdagpenningen upphör och fortsatt rehabiliteringsstöd cirka en månad efter att den tidigare pensionen har upphört.

Lämna ansökan på nätet

4Enklast ansöker du om pension eller en förmån på nätet. Du behöver endast fylla i nödvändiga uppgifter och din ansökan överförs direkt till handläggning. Kom ihåg att meddela ditt telefonnummer i samband med ansökan. Vi skickar dig regelbundet sms med information om hur din ansökan framskrider.

Vänta på ditt beslut i lugn och ro.

5Vi ger ett beslut efter att vi har fått nödvändiga uppgifter. Handläggningen räcker i genomsnitt ca:
  • 3 veckor för ålderspension och partiell ålderspension,
  • 7 veckor för invalidpension,
  • 3 veckor för yrkesinriktad rehabilitering och
  • 2 veckor för familjepension.

Om du har arbetat utomlands, är handläggningstiden något längre.

Be skattemyndigheterna om ett skattekort

6Efter att du fått ett beslut ska du be skattemyndigheterna om ett skattekort för en förmån eller pension. I samband med den första pensionen ska du själv be om skattekort från skattemyndigheterna, men i fortsättningen får vi skatteuppgifterna direkt av skattemyndigheterna.

Det är enkelt att använda pensionstjänsten

1. Logga in i tjänsten

Du loggar in med dina egna nätbankskoder (Nordea, Andelsbanken, Danske-Bank, S-Banken, Handelsbanken, Sp/Pop-identifikation eller Ålandsbankens e-identifikationstjänst) eller med mobil ID.

2. Sköt ditt pensions- och förmånsärende

Tjänsten innehåller bl.a. pensionsutdraget, pensionsuppskattningar, anvisningar om hur du ansöker om pension eller en förmån, höjer din skatteprocent, ändrar ditt kontonummer och skickar en bilaga samt dina dokument i elektronisk form. 

3. Logga ut ur tjänsten

Kom till slut ihåg att stänga tjänsten genom att klicka på "Logga ut". Töm webbläsarens cacheminne och sidhistorik och kom ihåg att stänga alla webbläsarfönster.

Pensionstjänsten hjälper dig i pensions- och förmånsärenden - i tjänstens kan du:

Innehållsbild
Se en uppskattning av din pension eller förmån

I tjänsten får du en uppskattning av beloppet av:
- ålderspension,
- partiell förtida ålderspension och den ålderspension som betalas efter den (om du är 55 år)
- invalidpension och delinvalidpension samt
- rehabiliteringspenning.

I webbtjänsten fås ingen förhandsberäkning av beloppet av:
- partiell förtida ålderspension för personer under 55 år
- av den ålderspension som betalas efter deltidspension
- den pension som du intjänat vid sidan av pension, om du redan är pensionerad.

Kontakta i sådana fall Elos pensionsrådgivning, tfn 020 694 726.

Kontrollera ditt pensionsutdrag och välj det elektroniska pensionsutdraget

På pensionsutdraget ser du de anställningar och inkomster som ger pension, perioder med företagarverksamhet samt eventuella andra förmåner, för vilka pension tillväxer. Om du kontrollerar pensionsutdraget för april–december, skickas inget utdrag på papper samma år.

Välj ett elektroniskt utdrag, om du vill granska ditt utdrag vid den tidpunkt som passar dig bäst och inte längre vill ha ett utdrag hem per post. Meddela oss samtidigt ditt telefonnummer, så påminner vi dig regelbundet om att kontrollera utdraget.

Om det saknas eller finns felaktiga uppgifter på ditt utdrag, lönar det sig att meddela dem på korrigeringsblanketten, vilken du också hittar behändigt i pensionstjänsten.

Ansök om pension, yrkesinriktad rehabilitering och reseersättning i anslutning till rehabilitering

I pensionstjänsten kan du ansöka om ålderspension, partiell förtida ålderspension, invalidpension och fortsatt rehabiliteringsstöd. Det behövs inte någon separat ansökan på papper utöver den elektroniska ansökan. Du kan även ansöka om familjepension och arbetslivspension via tjänsten.

I tjänsten kan du även ansöka om ersättning för yrkesinriktad rehabilitering och för resekostnader i anslutning till rehabiliteringen. Det behövs inte någon separat ansökan på papper utöver den elektroniska ansökan.

Obs. Arbetspensionsförsäkrarna Telas rehabiliteringsrekommendationer ändrades fr.o.m. den 1 januari 2019. Läs mer >

Skriv ut ett pensionsintyg

Om du får arbetspension, kan du i tjänsten skriva ut ett pensionsintyg över beloppet av de arbetspensioner som Elo betalat innevarande/ tidigare år specificerade per månad.

Höj din skatteprocent

I tjänsten kan du höja skatteprocenten på din arbetspension eller rehabiliteringspenning, om du vill betala en större skatteinnehållning än den som skattemyndigheten har meddelat.

Beställ ett pensionskort

Om du får ålderspension eller bestående, full invalidpension från Elo, kan du beställa ett nytt pensionskort i stället för ett kort som försvunnit eller skadats. Kortet berättigar till olika pensionärsrabatter (t.ex. Finnair, Matkahuolto och VR).

Anmäl om ändringar i ditt kontonummer eller dina kontaktuppgifter

Du kan meddela om en ändring av det konto, på vilket arbetspensionen från Elo betalas. Ändringar i utländska kontonummer kan emellertid inte meddelas via tjänsten. Om din adress, e-postadress, ditt telefonnummer eller ditt namn ändras, meddelar du enklast om dem via Elos webbtjänst.

Skicka bilagor och välj den papperslösa tjänsten

I tjänsten kan du skicka olika bilagor och andra dokument tryggt och snabbt till Elo.

Genom att välja den papperslösa tjänsten får du dina pensionshandlingar direkt till pensionstjänsten. Handlingarna finns lagrade i tjänsten i fem år.

Ofta frågat om ansökan om pension

Innehållsbild
Hur ansöker man om pension?

Det snabbaste och enklaste sättet är att ansöka om pension på nätet. Logga in i pensionstjänsten, ansök om önskad pension och ditt ärende överförs genast till vår behandling. Du kan också ansöka om pension genom att fylla i en ansökningsblankett, som du undertecknar och skickar till oss.

Logga in i pensionstjänsten >
 
Läs närmare om olika pensioner och förmåner och hur du ansöker om dem.
 
I pension på grund av ålder >
Trygghet då arbetsförmågan försvagas >
Familjepension för efterlevande make/maka och barn >


Hur vet jag i vilket skede handläggningen av min pension är?
 Vi informerar om hur handläggningen av ansökan framskrider med sms cirka var tredje vecka. Uppge således ditt mobiltelefonnummer i din pensions- eller förmånsansökan.
 
Vänta på ditt beslut i lugn och ro: varje pension och förmån har sin egen handläggningstid.
 
Du får ett beslut om
- ålderspension och partiell ålderspension inom ungefär 3 veckor
- invalidpension inom ungefär 7 veckor
- familjepension inom ungefär 2 veckor och
- yrkesinriktad rehabilitering inom ungefär 3 veckor.
 
Handläggningstiderna är genomsnittliga uppskattningar. Vi kan ge ett beslut efter att vi fått alla nödvändiga uppgifter. Om du även har arbetat utomlands, är handläggningstiderna något längre.
Jag bor i Finland. Hur ansöker jag om pension som jag tjänat in utomlands?
Du kan ansöka om pensionen med den finländska pensionsblanketten:
 
- från alla EU- och EES-länder,
- Schweiz och
- de länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien Chile, Israel, Kanada, Québec, USA, Kina, Korea och Indien).
 
Bifoga en U-bilaga till din ansökan. Enklast lämnar du en ansökan i pensionstjänsten, via vilken du även kan skicka den ifyllda U-bilagan.
 
Från övriga länder ska du själv ansöka om pension genom att kontakta pensionsanstalten i landet i fråga.
 
Närmare information om hur du ansöker om pension finns på arbetspension.fi >
Jag bor utomlands. Hur ansöker jag om pension som jag tjänat in i Finland?
Om du bor:
 
- i ett EU- eller EES- land,
- Schweiz eller
- ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (Australien Chile, Israel, Kanada, Québec, USA, Kina, Korea och Indien).
 
Kontakta pensionsanstalten i ditt bosättningsland och ansök om pension från Finland via det.
 
Om du bor i något annat land än de ovan nämnda, kan du också ansöka om pension med den finländska blanketten för ansökan om pension. Om du har nätbankskoder till en finländsk bank, kan du också ansökan om pension på nätet www.elo.fi/pensionsjansten.
 
Närmare information om hur du ansöker om pension från utlandet finns på arbetspension.fi. >

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−16.30.